Khóa Học FSMS Yellow Belt
Chuyên Gia An Toàn Thực Phẩm

Khoá học QC Green Belt
khoá học QC Black Belt
Khoá học Đào tạo nghề quản lý chất lượng
Khoá học FSMS Yellow Belt

An toàn thực phẩm luôn là vấn đề đáng chú ý nhất đối với sức khỏe cộng đồng và là tiêu chí được đặt lên hàng đầu trong sản xuất và tiêu dùng thực phẩm. Khóa học An toàn thực phẩm FSMS Yellow Belt tại Viện UCI sẽ giúp bạn học hiểu và xây dựng được quy trình HACCP, xây dựng các quy trình an toàn thực phẩm theo bộ tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

Bạn Được Gì Sau Khóa Học Quản Lý Chất Lượng An Toàn Thực Phẩm FSMS

Học viên có khả năng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm hướng đến sự an toàn sức khỏe của con người.

Đào tạo hệ thống an toàn thực phẩm tích hợp các tiêu chuẩn ISO 22000 & HACCP, đồng thời vận hành và kiểm soát toàn bộ hệ thống, tìm kiếm những mối nguy CPP (có thể xảy ra) và đề ra giải pháp khắc phục.

Kiến thức vững vàng về nguyên tắc, các kỹ năng và kỹ thuật đánh giá và kiểm soát toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp và đối tác.

Luôn luôn duy trì hoạt động cải tiến hệ thống, nâng cao năng suất và phát triển bền vững.

Nội Dung Khóa Học An Toàn Thực Phẩm FSMS

|| Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Đào tạo tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng.

Tiêu chuẩn đạo đức để trở thành chuyên gia An toàn thực phẩm .

7 Nguyên tắc quản lý chất lượng.

Các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Cách thiết lập và vận hành một hệ thống ISO 9001.

|| Hệ thống quản lý chất lượng An toàn thực phẩm

Nhận thức về QA/QC ngành an toàn thực phẩm.

Thiết lập hệ thống HACCP.

Thực hành tốt trong sản xuất (GMP và GMP+).

Hiểu rõ các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 22000:2018.

Cách áp dụng ISO 22000 trong chế biến thực phẩm.

|| Hệ thống ngăn ngừa An toàn thực phẩm

Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Global GAP).
Tiến trình thực hiện phòng vệ thực phẩm (TACCP).
Tiến trình thực hiện chống gian lận thực phẩm (VACCP).
Đào tạo nhận thức và hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm theo yêu cầu tiêu chuẩn BRC.
Tích hợp các hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm: ISO 9001, ISO 22000 & HACCP.

|| Đánh giá viên nội bộ hệ thống an toàn thực phẩm

Hướng dẫn đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 19011.

Thực hành đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Lập check list và tiến hành đánh giá theo mô hình thực tế của doanh nghiệp.

Xây dựng báo cáo và thuyết trình.

Theo dõi hành động khắc phục và phòng ngừa.

|| 7 công cụ kiểm soát chất lượng

Thực hành 7 công cụ kiểm soát chất lượng trên phần mềm Excel & Statgraphics.

Hướng dẫn cách đọc và xử lý số liệu dựa vào các tình huống thực tế.

|| Kaizen way to lean six sigma

Hiểu & áp dụng Kaizen 5S.

Khái niệm cơ bản Lean 6 sigma.

Cải tiến năng lực bản thân phát triển nghề nghiệp.

|| Tích hợp ISO 17025, 15378 & 13485

Tìm hiểu và phân tích về nội dung tiêu chuẩn ISO 17025, ISO 15378, ISO 13485.

Hướng dẫn soạn thảo, xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn.

Tìm hiểu các quy trình, thủ tục pháp lý trong từng tiêu chuẩn.

Lịch Khai Giảng Và Học Phí Khóa Học An Toàn Thực Phẩm FSMS

Đào tạo An toàn thực phẩm FSMS

 

Lịch học Ngày khai giảng Số buổi học Học phí
Online 2-4-6 (19h-21h) 03/01/2024 14 buổi tối 2.950.000đ

2.655.000đ

Online Cấp Tốc

T2 – T6 (8h30-16h)

16/01/2024 14 buổi (7 Ngày)

*Mừng đại lễ, ưu đãi 10% các khoá học Yellow Belt đến hết ngày 03/01/2024.

** Đặc biệt:

Dịch vụ bảo hành khóa học 12 tháng (học bù, học lại miễn phí).

Ghi chú: Chương trình đã được chuyển ngữ Tiếng Việt từ chương trình độc quyền quốc tế và cấm sao chép bất hợp pháp, nếu phát hiện sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Chứng Chỉ Khóa Học An Toàn Thực Phẩm FSMS

Chuyên gia đánh giá và kiểm soát hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (có dán ảnh).

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 & HACCP.

Hệ thống quản lý Global GAP, TACCP, VACCP.

Đánh giá viên nội bộ ISO 22000:2018.

*Chứng chỉ do Viện UCI cấp, có giá trị toàn quốc và hiệu lực công chứng chứng thực.

Đối Tượng Tham Gia Khóa Học

đối tượng khoá học

Những ai mong muốn nâng cao kiến thức QA và QC ngành thực phẩm

đối tượng khoá học

Sinh viên trong ngành CNTP, Hóa thực phẩm, Chế biến thực phẩm, Công nghệ Sinh học, …

đối tượng khoá học

Đối tượng đang công tác trong ngành thực phẩm, chế biến nông thủy sản, …

Ban Giảng Huấn Và Phương Pháp Huấn Luyện Khóa Học An Toàn Thực Phẩm FSMS

Đội ngũ giáo viên hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và hiện là các chuyện gia đào tạo và tư vấn cho các tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng quốc tế. Mỗi phần học sẽ có giáo viên đúng chuyên môn phụ trách.

Chương Trình Đào Tạo Doanh Nghiệp Các Hệ Thống Tiêu Chuẩn ISO, Kaizen & 5S Lean, 6 Sigma

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ
“Viện UCI – Nâng tầm quản trị chất lượng!”