tài liệu chuyên môn

Viện UCI đứng đầu trong lĩnh vực đào tạo quản lý chất lượng tại doanh nghiệp như các hệ thống ISO, Lean, 6sigma, Kaizen, 5S,… Đội ngũ giáo viên là các chuyên gia đầu ngành quản lý chất lượng trên 20 năm kinh nghiệm. Nhận chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học có giá trị toàn quốc và cả chứng chỉ quốc tế Đại học Lincoln.

Các Tiêu Chuẩn ISO Quốc Tế

Chuyên Môn Chất Lượng

Infographic

Video