Khoá Học QAQC Yellow Belt
Chuyên Gia Đánh Giá Và Kiểm Soát Chất Lượng

Khoá học QC Green Belt
khoá học QC Black Belt
Khoá học Đào tạo nghề quản lý chất lượng
Khoá học QAQC cơ bản Yellow Belt

Khóa học Chuyên gia đánh giá và kiểm soát chất lượng QAQC được thiết kế theo tiêu chuẩn phân đai quốc tế QAQC Yellow Belt được đào tạo từ các tiêu chuẩn phiên bản mới nhất ISO nền tảng ISO 9001 đến các ISO chuyên ngành ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000, ISO 17025, … Chứng chỉ QAQC Yellow Belt song ngữ có giá trị toàn quốc.

Bạn Được Gì Sau Khóa Học QAQC Yellow Belt

Học viên có khả năng khảo sát, tư duy và hoạch định chiến lược xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện cho doanh nghiệp.

Xây dựng hệ thống ISO 9001:2015, vận hành và kiểm soát toàn bộ hệ thống QAQC, tìm kiếm những mối nguy (có thể xảy ra) và đề ra giải pháp khắc phục.

Kiến thức vững vàng về nguyên tắc, các kỹ năng và kỹ thuật đánh giá và kiểm soát toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp và đối tác.

Luôn luôn duy trì hoạt động cải tiến hệ thống, nâng cao năng suất và phát triển bền vững.

Nội Dung Khóa Học QAQC Yellow Belt

ISO 9001

|| Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Tổng quan về quản lý chất lượng QAQC.

Tiêu chuẩn đạo đức để trở thành QAQC chuyên nghiệp.

7 Nguyên tắc quản lý chất lượng.

Các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Cách thiết lập và vận hành một hệ thống ISO 9001 hoàn chỉnh.

|| Tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Quốc tế

Xây dựng hệ thống quản lý môi trường – ISO 14001:2015.

Nhận thức về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp – ISO 45001:2018.

Tìm hiểu về hệ thống quản lý năng lượng – ISO 50001:2018.

|| Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Nhận thức về an toàn thực phẩm.

Thiết lập hệ thống HACCP.

Cách áp dụng ISO 22000:2018 trong chế biến thực phẩm.

Đánh giá viên nội bộ

|| Đánh giá viên nội bộ

Hướng dẫn đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 19011.

Thực hành đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Lập check list và tiến hành đánh giá theo mô hình thực tế của doanh nghiệp.

Xây dựng báo cáo và thuyết trình.

Theo dõi hành động khắc phục và phòng ngừa.

7 công cụ kiểm soát chất lượng

|| 7 công cụ kiểm soát chất lượng QAQC

Thực hành xử lý số liệu thực tế áp dụng 7 công cụ kiểm soát chất lượng trên phần mềm Excel & Statgraphics nhằm tiết giảm sai lỗi kỹ thuật, gia tăng hiệu quả sản xuất.

Kaizen Lean 6 Sigma

|| Kaizen way to lean six sigma

Hiểu & áp dụng Kaizen 5S.

Khái niệm cơ bản Lean 6 sigma.

Cải tiến năng lực bản thân phát triển nghề nghiệp.

ISO 17025

|| ISO 17025 – Hệ thống quản lý đo lường và hiệu chuẩn phòng thí nghiệm

Đối tượng áp dụng, mục đích & ý nghĩa tiêu chuẩn ISO 17025:2017

Các bước triển khai xây dựng Phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025.

Lịch Khai Giảng Và Học Phí Khóa Học QAQC Yellow Belt

Lịch khai giảng khoá QAQC

Lịch học Ngày khai giảng Số buổi học Học phí
Online 2-4-6 (19h-21h) 03/01/2024 14 buổi tối 2.950.000đ

2.655.000đ

Online Cấp Tốc

T2 – T6 (8h30-16h)

16/01/2024 14 buổi (7 Ngày)

*Mừng đại lễ, ưu đãi 10% các khoá học Yellow Belt đến hết ngày 03/01/2024.

** Đặc biệt:

Dịch vụ bảo hành khóa học 12 tháng (học bù, học lại miễn phí).

Ghi chú: Chương trình đã được chuyển ngữ Tiếng Việt từ chương trình độc quyền quốc tế và cấm sao chép bất hợp pháp, nếu phát hiện sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Chứng Chỉ Khóa Học QAQC Yellow Belt

Chuyên gia đánh giá và kiểm soát chất lượng QA – QC (có dán ảnh).

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Tích hợp hệ thống quản lý môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 & HACCP.

Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015.

*Chứng chỉ do Viện UCI cấp, có giá trị toàn quốc và hiệu lực công chứng chứng thực.

Đối Tượng Tham Gia Khóa Học QAQC

đối tượng khoá học

Sinh viên Đại học, Cao đẳng, trung cấp các ngành

đối tượng khoá học

Bộ phận QA/QC, nhân viên dịch vụ kỹ thuật

đối tượng khoá học

Giám đốc, Tổ trưởng, Quản đốc

Ban Giảng Huấn Và Phương Pháp Huấn Luyện Khóa Học QAQC

Đội ngũ giáo viên hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và hiện là các chuyện gia đào tạo và tư vấn cho các tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng quốc tế. Mỗi phần học sẽ có giáo viên đúng chuyên môn phụ trách

Chương Trình Đào Tạo Doanh Nghiệp Các Hệ Thống Tiêu Chuẩn ISO, Kaizen & 5S Lean, 6 Sigma

Khoá học QAQC

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ
“Viện UCI – Nâng tầm quản trị chất lượng!”