ISO 9001
Đánh giá viên nội bộ ISO 9001

KHÓA HỌC NỔI BẬT

KHÓA HỌC ISO 9001:2015
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CƠ BẢN

Xem thêm

KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ
ISO 9001:2015

Xem thêm

KHÓA HỌC QAQC YELLOW BELT
CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Xem thêm

KHÓA HỌC HSE YELLOW BELT
CHUYÊN GIA MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG & SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP

Xem thêm

KHÓA HỌC FSMS YELLOW BELT
CHUYÊN GIA AN TOÀN THỰC PHẨM

Xem thêm

KHOÁ HỌC KAIZEN LEAN 6 SIGMA

CẢI TIẾN TINH GỌN 6 SIGMA

Xem thêm

KHÓA HỌC HSE GREEN BELT

MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG & SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP CẤP TRUNG

Xem thêm

KHOÁ HỌC QAQC GREEN BELT
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CẤP TRUNG

Xem thêm

KHOÁ HỌC ĐÀO TẠO NGHỀ

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Xem thêm
XEM LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ LINCOLN

Viện UCI là đơn vị tiên phong và độc quyền liên kết với trường Đại học Lincoln đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế cho các khóa học về quản lý chất lượng từ cơ bản đến nâng cao theo lộ trình Yellow Belt – Green Belt – Black Belt và Kaizen, Lean to Six Sigma. Chứng chỉ có giá trị toàn cầu và có tra code trên hệ thống website trường Đại học Lincoln.

Chứng chỉ Lincoln nằm trong mục tiêu phát triển bền vững thứ 4 trong 17 mục tiêu SDGs “Đảm bảo nền giáo dục chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người”. Viện UCI luôn cải tiến theo triết lý Kaizen đảm bảo chất lượng giáo dục tốt nhất cho nguồn nhân lực nước nhà mang tầm quốc tế góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam vươn ra thế giới.

Xem thêm

SÁCH UCI XUẤT BẢN