CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ĐẠI HỌC LINCOLN

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ĐẠI HỌC LINCOLN

Chứng chỉ quốc tế của trường Đại học Lincoln nằm trong 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs – Sustainable Development Goals) của thế giới nhằm hướng đến một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn cho tất cả mọi người.

Xem chi tiết
Giáo sư Ian Mackechnie (Ban giám hiệu Trường Đại học Lincoln) và Tiến sĩ Nguyễn Hiệp (Viện trưởng Viện UCI) trong buổi lễ ký kết liên kết.

QUY TRÌNH NHẬN CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CỦA ĐẠI HỌC LINCOLN

Viện UCI là đơn vị tiên phong và độc quyền liên kết với trường Đại học Lincoln đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế cho các khóa học về quản lý chất lượng từ cơ bản đến nâng cao theo lộ trình Yellow Belt – Green Belt – Black Belt và Kaizen, Lean to Six Sigma. Chứng chỉ có giá trị toàn cầu và có tra code trên hệ thống website trường Đại học Lincoln.

Xem chi tiết
Form thông tin của Trường Đại học Lincoln

CÂU CHUYỆN GẶT HÁI THÀNH CÔNG TỪ IVN “CẢI TIẾN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG”

Trải qua gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy hệ thống quản lý chất lượng, Viện UCI vô cùng phấn khởi với thành quả mà các học viên đạt được sau khi tham dự các khóa học QAQC tại Viện từ cấp độ Cơ bản Yellow Belt và Green Belt.

Xem chi tiết