Viện nghiên cứu quản trị kinh doanh
Learning for doing
0919.036.365

Khóa học QAQC - Đào tạo chứng chỉ QAQC quốc tế

13/09/2016
Khóa học QAQC - Đào tạo chứng chỉ QAQC quốc tế
Khóa học QAQC trang bị kiến thức xây dựng hệ thống chất lượng từ A - Z tại một doanh nghiệp thực tế. Giúp học viên phân biệt và áp dụng từng hệ thống ISO phù hợp với ngành nghề mà bạn đang hướng đến.

via GIPHY

 

Mục tiêu khóa học QAQC 
Học viên có khả năng khảo sát, tư duy và hoạch định chiến lược xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện cho doanh nghiệp.

Xây dựng hệ thống ISO, vận hành và kiểm soát toàn bộ hệ thống, tìm kiếm những mối nguy (có thể xảy ra) và đề ra giải pháp khắc phục.

Kiến thức vững vàng về nguyên tắc, các kỹ năng và kỹ thuật đánh giá và kiểm soát toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp và đối tác.

Luôn luôn duy trì hoạt động cải tiến hệ thống, nâng cao năng suất và phát triển bền vững.

 

Đối tượng khóa học QAQC

Khóa học QAQC dành cho mọi đối tượng tham gia vào sự sống còn của bản thân và doanh nghiệp.

Description: D:\VIEN UCI\VIEN NGHIEN CUU UCI\WEB UCI\BAI VIET\doi tuong.jpg
  

 Nội dung khóa học QAQC 

Quản lý chất lượng ISO 9001: 2015
Tổng quan về quản lý chất lượng và tính cấp thiết cũng như các rào cản khi xây dựng ISO 9001:2015 
Tiêu chuẩn đạo đức trở thành QAQC chuyên nghiệp
7 nguyên tắc quản lý chất lượng và các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn.
Cập nhật phiên bản ISO 9001:2015:
 
 +Phân tích điểm khác biệt giữa ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015.
 +Hướng dẫn soạn thảo và quản lý tài liệu hồ sơ và cách thức vận hành ISO 9001:2015

Các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế
-
 Quản lý môi trường ISO 14001:2015.

- 
Quản lý năng lượng ISO 50001:2011 

Quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001  (phiên bản cũ OHSAS18001:2007).


Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Nhận thức về hệ thống an toàn thực phẩm.

- HACCP – ISO 22000:2007

   + Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn CCP.

   + Thiết lập hệ thống HACCP.

   + Kỹ thuật soạn thảo tài liệu ISO 22000:2007

   + Hiểu các yêu cầu và xây dựng tiêu chuẩn ISO 22000:2007
Đánh giá viên nội bộ (Internal Auditor ISO 9001:2015) 

- Đánh giá hệ thống quản lý ISO 19011:2013.

Thực hành đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015: 

       + Lập chương trình và tiến hành đánh giá

       + Xây dựng báo cáo

       + Theo dõi hành động khắc phụ


7 công cụ kiểm soát chất lượng 

Cầm tay chỉ việc Thực hành trên máy tính 7 công cụ thống kê trên phần mềm Excel 

Thực hành trên máy tính 7 công cụ thống kê ứng dụng tại các doanh nghiệp trên phần mềm StatgraphicsTrải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp - chỉ có tại Viện UCI 

- Khảo sát, phân tích quy trình chất lượng tại doanh nghiệp.

- Khóa học QA/QC hướng dẫn thực hiện Kaizen, 5S tại doanh nghiệp.

- Báo cáo, thuyết trình cuối khóa.  
Ban giảng huấn và phương pháp giảng dạy

Chứng chỉ khóa học QAQC

Do Viện Nghiên Cứu Quản trị Kinh doanh cấp có giá trị toàn quốc, song ngữ.


- Chuyên gia đánh giá và kiểm soát chất lượng QA – QC (có dán ảnh)
- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

- Tích hợp thống quản lý môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001 

- Hệ thống quản  lý an toàn thực phẩm ISO 22000 & HACCP

- Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 

Ngày khai giảng khóa học QAQC   Cấp Tốc

- Ca cấp tốc 2 tuần tối T2 đến T6:  22/01/2018 - 06/02/2018 (18h-21h).

- Ca cấp tốc 1 tuần (Sáng - chiều) T2 - T7: 29/01/2018  - 03/02/2018 (8h30-16h).

Thời lượng chương trình và học phí

- Thời gian học: 12 buổi.
- Học phí khóa học 1.800.000 vnđ/hv.

Đặc Biệt Ưu Đãi Khóa 1/2018 học phí : 1.600.000 vnđ/hv.

Đặc biệt thiết kế khóa học nhóm theo yêu cầu nội dung và thời gian (20 học viên trở lên).

(Cảm nhận học viên về khóa học QAQC, HSE và FSMS tại Viện UCI)

 

Khóa học QA QC | Khóa học QA/QC | khoa hoc QAQC | Khóa học quản lý chất lượng 
Các bạn tham quan
chuyến đi trải nghiệm thực tế tại đây.
"Viện UCI - Nâng tầm quản trị chất lượng!" 
 • Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 12 năm 2017

  Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 12 năm 2017

 • Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 12 năm 2017

  Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 12 năm 2017

 • Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 12 năm 2017

  Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 12 năm 2017

 • Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 12 năm 2017

  Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 12 năm 2017

 • Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 11 năm 2017

  Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 11 năm 2017

 • Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC HSE và FSMS tháng 11 năm 2017

  Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC HSE và FSMS tháng 11 năm 2017

 • Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 11 năm 2017

  Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 11 năm 2017

 • Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 11 năm 2017

  Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 11 năm 2017

 • Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 10 năm 2017

  Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 10 năm 2017

 • Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 10 năm 2017

  Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 10 năm 2017

 • 	Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 10 năm 2017

  Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 10 năm 2017

 • Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS khóa tháng 7 Năm 2017

  Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS khóa tháng 7 Năm 2017

 • Chúc mừng các tân Internal Auditor ISO 9001:2015 tháng 9 năm 2017

  Chúc mừng các tân Internal Auditor ISO 9001:2015 tháng 9 năm 2017

 • Chúc mừng các tân Internal Auditor ISO 9001:2015 tháng 9 năm 2017

  Chúc mừng các tân Internal Auditor ISO 9001:2015 tháng 9 năm 2017

 • Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 8 năm 2017

  Chúc mừng các tân Chuyên gia QAQC, HSE và FSMS tháng 8 năm 2017

 • Chúc mừng các anh chị tốt nghiệp khóa Lead Auditor ISO 9001:2015 tháng 9 năm 2017

  Chúc mừng các anh chị tốt nghiệp khóa Lead Auditor ISO 9001:2015 tháng 9 năm 2017

 • Chúc mừng các tân Chuyên gia khóa học QAQC, HSE, FSMS tháng 8 năm 2017

  Chúc mừng các tân Chuyên gia khóa học QAQC, HSE, FSMS tháng 8 năm 2017

 • 	Chúc mừng các tân Chuyên gia FSMS An Toàn Thực Phẩm Cấp Tốc - Khóa 21-08-2017 đã hoàn thành khóa học tại Viện UCI

  Chúc mừng các tân Chuyên gia FSMS An Toàn Thực Phẩm Cấp Tốc - Khóa 21-08-2017 đã hoàn thành khóa học tại Viện UCI

 • Khám phá nhà máy chuẩn thế giới Heineken Việt Nam tháng 12 năm 2017

  Khám phá nhà máy chuẩn thế giới Heineken Việt Nam tháng 12 năm 2017

 • Khám phá dây chuyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế Heineken tháng 12 năm 2017

  Khám phá dây chuyền sản xuất đạt chuẩn quốc tế Heineken tháng 12 năm 2017

 • Khám phá khu Vườn xanh tại nhà máy Heineken tháng 12 năm 2017

  Khám phá khu Vườn xanh tại nhà máy Heineken tháng 12 năm 2017

 • Cùng thử tai rót bia đúng chuẩn thế giới tại nhà máy Heineken Việt Nam tháng 12 năm 2017

  Cùng thử tai rót bia đúng chuẩn thế giới tại nhà máy Heineken Việt Nam tháng 12 năm 2017

 • Trải Nghiệm Global GAP tại công ty trang trại SEF Củ Chi tháng 12 năm 2017

  Trải Nghiệm Global GAP tại công ty trang trại SEF Củ Chi tháng 12 năm 2017

 • Trải Nghiệm Global GAP tại công ty trang trại SEF rau xanh Củ Chi tháng 12 năm 2017

  Trải Nghiệm Global GAP tại công ty trang trại SEF rau xanh Củ Chi tháng 12 năm 2017

 • Trải Nghiệm Global GAP tại công ty trang trại SEF cùng chuyên gia Củ Chi tháng 12 năm 2017

  Trải Nghiệm Global GAP tại công ty trang trại SEF cùng chuyên gia Củ Chi tháng 12 năm 2017

 • Trải nghiệm nhà máy chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 22000 HACCP Yakult của Nhật tháng 12 năm 2017

  Trải nghiệm nhà máy chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 22000 HACCP Yakult của Nhật tháng 12 năm 2017

 • Trải nghiệm nhà máy chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 22000 HACCP cùng chuyên gia Yakult của Nhật tháng 12 năm 2017

  Trải nghiệm nhà máy chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 22000 HACCP cùng chuyên gia Yakult của Nhật tháng 12 năm 2017

 • Chuyên gia trao đổi về các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 22000 HACCP

  Chuyên gia trao đổi về các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 22000 HACCP

 • Kết thúc chuyến trải nghiệm tại công ty Yakult Việt Nam tháng 12 năm 2017

  Kết thúc chuyến trải nghiệm tại công ty Yakult Việt Nam tháng 12 năm 2017

 • Trải nghiệm thực tế QAQC, HSE tại công ty OFM Malaysia Tháng 11 năm 2017

  Trải nghiệm thực tế QAQC, HSE tại công ty OFM Malaysia Tháng 11 năm 2017

 • Trải nghiệm thực tế QAQC, HSE cùng các công nhân tại công ty OFM Malaysia Tháng 11 năm 2017

  Trải nghiệm thực tế QAQC, HSE cùng các công nhân tại công ty OFM Malaysia Tháng 11 năm 2017

 • Trải nghiệm thực tế QAQC, HSE cùng các công nhân trong dây chuyền tại công ty OFM Malaysia Tháng 11 năm 2017

  Trải nghiệm thực tế QAQC, HSE cùng các công nhân trong dây chuyền tại công ty OFM Malaysia Tháng 11 năm 2017

 • Trải nghiệm thực tế QAQC, HSE và 6s tại công ty SoLen Đài Loan Tháng 10 năm 2017

  Trải nghiệm thực tế QAQC, HSE và 6s tại công ty SoLen Đài Loan Tháng 10 năm 2017

 • Kết thúc trải nghiệm thực tế QAQC, HSE và 6s tại công ty SoLen Đài Loan Tháng 10 năm 2017

  Kết thúc trải nghiệm thực tế QAQC, HSE và 6s tại công ty SoLen Đài Loan Tháng 10 năm 2017

 • Trải nghiệm thực tế ISO 22000 HACCP tại công ty gia Hưng Đỗ Tháng 10 năm 2017

  Trải nghiệm thực tế ISO 22000 HACCP tại công ty gia Hưng Đỗ Tháng 10 năm 2017

 • Kết thúc trải nghiệm thực tế ISO 22000 HACCP tại công ty gia Hưng Đỗ Tháng 10 năm 2017

  Kết thúc trải nghiệm thực tế ISO 22000 HACCP tại công ty gia Hưng Đỗ Tháng 10 năm 2017

Viện UCI

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty
Lĩnh vực hoạt động
Điện thoại
Nội dung*
Mã bảo vệ*

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM

Điện thoại: 028 6276 5771
                    028 6660 0468

Hotline: 0919 036 365

 Email: info@uci.vn

 

Facebook

 
Tư vấn 2
Đào tạo inhouse - In house training 2
Kaizen Việt Nam 2
Đăng ký ngay

KHÁCH HÀNG TƯ VẤN & ĐÀO TẠO