SÁCH CẢI TIẾN TINH GỌN LIÊN TỤC – KAIZEN WAY TO LEAN SIX SIGMA

Sách Kaizen to Lean 6 Sigma

Cải tiến liên tục tinh gọn 6 Sigma – Kaizen way to Lean Six Sigma là chìa khóa mở cánh cửa lãnh đạo và quản lý thành công bền vững trong thế kỷ XXI. Đây là cuốn sách thứ hai sau ấn bản đầu tiên cuốn Cải tiến năng lực bản thân: HIEP model của tôi. Cuốn sách này cũng cung cấp cho bạn đọc những nguyên tắc bất biến mọi thời đại, các phương pháp, công cụ cần thiết cho lãnh đạo và quản lý.

“Nếu chúng ta muốn tồn tại, chúng ta phải cải tiến. Nếu chúng ta muốn cải tiến, chúng ta phải thay đổi. Nếu chúng ta muốn thay đổi, chúng ta cần một nền văn hóa”.

Các nhà lãnh đạo và quản lý của Việt Nam làm thế nào để vượt qua rào cản của Hiệp định: Việt Nam – EU, Việt Nam – Nhật Bản, Việt Nam – Hoa Kỳ?

Lãnh đạo và quản lý

Lãnh đạo và quản lý là “linh hồn hay tài sản” quan trọng nhất đối với các tổ chức, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra cạnh tranh quyết liệt.

Sự tồn tại, phát triển bền vững, tạo ra nhiều giá trị để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông đây là vấn đề thách thức của lãnh đạo và quản lý.

Bước sang thập kỉ mới, thế giới thay đổi mỗi ngày, điều đó đòi hỏi chúng ta cần những nhà lãnh đạo và quản lý phải tư duy về tương lai để nỗ lực cải tiến năng lực lãnh đạo và quản lý liên tục nhằm giành chiến thắng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Charles Handy từng nói: “Tương lai hấp dẫn nhất khi chúng ta có thể định hình được nó.”

Thay đổi tư duy để phát triển – Kaizen

Vậy làm cách nào để có những nhà lãnh đạo và quản lý thay đổi được tư duy? Sao cho có cách nhìn toàn diện đối với tổ chức chứ không phải chỉ nhìn một khía cạnh nào đó cần được “thay đổi”? Làm cách nào để chúng ta tạo ra được một tổ chức có một mô hình hữu ích để làm cho tổ chức hoạt động thành công Và làm thế nào để nhà lãnh đạo và quản lý đạt được thành công?

Câu trả lời có lẽ gói gọn đó là “Cải tiến liên tục tinh gọn 6 Sigma”. Chỉ có nó mới giúp nhà lãnh đạo và quản lý có một loại phương tiện vận chuyển mới. Một số kỹ năng điều khiển rất khác so với trước. Đồng thời, một nhận thức mới về phương hướng để tiến vào vùng đất lạ lẫm nằm ở phía trước mà chưa được thăm dò của tương lai.

Hình 1: Sách The Kaizen Way To Lean Six Sigma - TS Nguyễn Hiệp (NXB Đại học Quốc Gia TP. HCM, 2021)

Sách The Kaizen Way To Lean Six Sigma – TS Nguyễn Hiệp (NXB Đại học Quốc Gia TP. HCM, 2021)

Cải tiến liên tục tinh gọn 6 Sigma – Kaizen Way to Lean Six Sigma

“Cải tiến liên tục tinh gọn 6Sigma – Kaizen way to Lean Six Sigma” là chìa khóa mở cánh cửa lãnh đạo và quản lý thành công bền vững trong thế kỷ XXI. Đây là cuốn sách thứ hai sau ấn bản đầu tiên cuốn Cải tiến năng lực bản thân: HIEP model của tôi. Cuốn sách này cũng cung cấp cho bạn đọc những nguyên tắc bất biến mọi thời đại, các phương pháp, công cụ cần thiết cho lãnh đạo và quản lý.

Toàn cầu hóa là tạo ra sân chơi bình đẳng và công bằng.

“Nếu chúng ta muốn tồn tại, chúng ta phải cải tiến. Nếu chúng ta muốn cải tiển, chúng ta phải thay đổi. Nếu chúng ta muốn thay đổi, chúng ta cần một nền văn hóa – không những:

  • Chấp nhận sự thay đổi mà còn …
  • Cổ vũ và khuyến khích cho sự thay đổi.”

– Lonnie Wilson –

Nào chúng ta hãy cùng nhìn nhận hiện tại – Cải tiến hướng về tương lai!

Giá sách nội bộ Sách The Kaizen Way To Lean Six Sigma dành cho học viên UCI.

Giá sách nội bộ Sách The Kaizen Way To Lean Six Sigma dành cho học viên UCI.