Tư vấn – Đào tạo Cải tiến năng lực bản thân – Công ty CP Công Nghệ Halo

Ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2021, Tiến sĩ Nguyễn Hiệp – Chuyên gia Quản lý chất lượng của Viện UCI đã đào tạo khóa “Đào tạo Cải tiến năng lực” cho đội ngũ nhân viên các cấp quản lý của Công ty CP Công Nghệ Halo.

Nâng cao năng lực bản thân cho cấp quản lý nhà máy

Sau một chặng đường kéo dài sự bùng phát dịch covid 19, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Halo đã nhìn ra cơ hội trong thách thức mùa dịch đã mời Tiến Sỹ Nguyễn Hiệp Viện UCI đến để tư vấn và đào tạo cải tiến năng lực quản lý cho nhà máy Halo.
Theo Giáo sư K. ISHIKAWA “Chất lượng bắt đầu bằng đào tạo và kết thúc cũng bằng đào tạo.”
Để thành công trong việc cải tiến năng lực bản thân, mỗi cá nhân phải thay đổi thói quen thông qua “Tâm – Ý thức- Hành động.” mà Tiến Sỹ Nguyễn Hiệp đã đưa ra trong mô hình HIEP giúp cho mỗi cá nhân hành động để thay đổi cho tốt.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365