Viện nghiên cứu quản trị kinh doanh
Learning for doing
0919.036.365

Những thay đổi chính trong ISO 50001 2018 và ISO 50001 2011 - P2

11/03/2019
Những thay đổi chính trong ISO 50001 2018 và ISO 50001 2011 - P2
Nếu bạn áp dụng ISO 50001:2011, bạn sẽ nhận ra hầu hết các yêu cầu trong ISO 50001:2018. Tuy hiên, có một vài thay đổi trong ISO 50001:2011 mà bạn phải chuẩn bị để chuyển đổi và tuân thủ ISO 50001:2018.

2. Thay đổi dành riêng cho quản lý năng lượng:

Phạm vi (4.3)

- Không được loại trừ các loại năng lượng trong phạm vi và ranh giới của EnMS.

- Tổ chức sẽ đảm bảo rằng họ có quyền kiểm soát hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng và tiêu thụ năng lượng trong phạm vi và rah giới

Đánh giá năng lượng (6.3)

Quá trình được làm rõ liên quan đến việc sử dụng năng lượng đáng kể (SEU) để tạo ra dòng chảy logic hơn và kết nối các tiêu chí: Xác định SEU => Với mỗi SEU, hãy xác định các biến có liên quan, hiệu suất năng lượng hiện tại và xác định những người có ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng đến SEU

Chỉ số hiệu suất năng lượng (6.4)

Một số sửa đổi

- Chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPIs- energy performance indicators) được xác định sẽ cho phép tổ chức thể hiện sự cải thiện hiệu suất năng lượng.

- Khi tổ chức có dữ liệu chỉ ra rằng các biến có liên quan ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất năng lượng, dữ liệu đó sẽ được xem xét để thiết lập các EnPI phù hợp để đảm bảo EnPI phù hợp với mục đích.

- Giá trị EnPI sẽ được giữ lại như tài liệu thông tin. (Lưu ý: Như được yêu cầu trong phiên bản 2011, phương pháp xác định và cập nhật EnPIs sẽ được ghi lại).

Ranh giới năng lượng (6.5)

Một số thay đổi cần lưu ý:

- Trường hợp, tổ chức có dữ liệu chỉ ra rằng các biến có liên quan ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất năng lượng, tổ chức sẽ tiến hành chuẩn hóa EnPI và ranh giới năng lượng tương ứng để so sánh sự thay đổi hiệu suất năng lượng.

- Các định nghĩa mới cho “tác nhân tĩnh”, ”biến liên quan”, “chuẩn hóa” (3.4.8-3.4.10)

- Ranh giới sẽ được thay đổi khi có những thay đổi lớn đối với tác nhân tĩnh

Lập kế hoạch thu thập dữ liệu năng lượng (6.6)

Thuật ngữ này thay thế cho” kế hoạch đo năng lượng” của người dùng trong phiên bản 2011. Bổ sung là:

- Nói rõ “Kế hoạch sẽ chỉ định dữ liệu cần thiết để giám sát các đặc điểm chính và nêu cách thức, tần suất của dữ liệu sẽ được thu thập và giữ lại.

- Giải quyết rõ cho những gì khu vực dữ liệu thu thập được: “Dữ liệu được thu thập (hoặc có được bằng cách đo lường khi áp dụng) và được giữ lại như tài liệu thông tin sẽ bao gồm:

• Các biến liên quan đến SEUs

• Tiêu thụ năng lượng liên quan đến SEU và tổ chức;

• Đặc điểm hoạt động liên quan đến SEU;

• Yếu tố tĩnh, nếu áp dụng;

• Dữ liệu được chỉ định trong kế hoạch hành động.

- Kế hoạch thu thập dữ liệu năng lượng sẽ được xem xét tại các khoảng thời gian xác định và cập nhật khi thích hợp.

Một số thay đổi khác cần lưu ý

Thiết kế (8.2)

Điều này tương tự như 4.5.6 trong phiên bản 2011, nhưng cần lưu ý sửa đổi sau: Rõ ràng rằng hiệu suất trong suốt thời gian vận hành theo kế hoạch hoặc dự kiến sẽ được xem xét khi xem xét các cơ hội cải thiện năng lượng và kiểm soát vận hành trong thiết kế của các cơ sở, thiết bị mới, được sửa đổi và cải tạo, vv có thể có tác động đáng kể đến hiệu suất năng lượng của nó.

Mua sắm (8.3)

Điều này tương tự như 4.5.7 trong phiên bản 2011, nhưng cần lưu ý sửa đổi sau:

Yêu cầu rõ rằng các thông số kỹ thuật được xác định (như áp dụng) cho việc mua sắm thiết bị và dịch vụ, nhưng bây giờ cũng để mua năng lượng.

- Chương 3 Thuật ngữ và Định nghĩa:

• 40 thuật ngữ được định nghĩa so với phiên bản 2011 thì chỉ có 28.

• 18 thuật ngữ mới. 13 thuật ngữ trong số các thuật ngữ mới được thông qua từ HLS, trong đó 5 thuật ngữ mới về năng lượng.

• 5 thuật ngữ mới về năng lượng là : “cải thiện hiệu suất năng lượng”, “tác nhân tĩnh”, “các biến cố liên quan”, “dữ liệu” và “ giá trị chỉ số năng lượng” (giá trị EnPI). Chúng cần được lưu ý vì cung cấp sự rõ ràng.

• 5 thuật ngữ trong phiên bản 2011 đã ngưng sử dụng. đó là: “ dịch vụ năng lượng”, “sự khắc phục”, “hành động phòng ngừa”, “hồ sơ”, “thủ tục”

HLS không bao gồm một điều khoản cụ thể hoặc đề cập đến thuật ngữ “hành động phòng ngừa”. Tuy nhiên, khái niệm hành động phòng ngừa được ghi vào tiêu chuẩn ( ví dụ: trong các mục 4.1, 4.2, 6.1)

“Thông tin tài liệu” là thuật ngữ được sử dụng để thay thế “tài liệu và Hồ sơ”

Thuật ngữ đại diện của Ban quản lý, không còn được sử dụng, tuy nhiên mọi trách nhiệm liên quan đến vai trò này trong phiên bản 2011 hiện được gửi đến nhóm quản lý năng lượng.
Tham khảo: Những thay đổi chính trong ISO 50001 2018 và ISO 50001 2011 - P1
 

VIỆN UCI tổng hợp

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty
Lĩnh vực hoạt động
Điện thoại
Nội dung*
Mã bảo vệ*

Thông tin liên hệ

  97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM. (Tư vấn + Đăng ký khóa học)

  Số 68/29B đường Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM.

 028 6276 5771 / 028 6660 0468 

Hotline/Zalo 1: 0919 036 365 
Hotline/Zalo 2: 0909 037 365

     [email protected]

 

 

 
Đăng ký ngay
Đào tạo inhouse - In house training 2
Đại Học Cấp Bằng Quốc Tế
PECB Việt Nam 2
Tư vấn  2

KHÁCH HÀNG TƯ VẤN & ĐÀO TẠO