Mục tiêu và vai trò của quản lý chất lượng

Mục tiêu & Vai trò của Quản lý chất lượng

Hợp tác kinh tế, trao đổi văn hóa khoa học kỹ thuật giữa các quốc gia trên thế giới đang diễn ra mạnh mẽ. Trước tình hình đó, các quốc gia đều tham gia vào một vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt, đồng nghĩa với việc mỗi doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa/ dịch vụ. Qua đó cho thấy việc đề ra mục tiêu và xác định vai trò của việc quản lý chất lượng sẽ giúp chúng ta nâng cao sức cạnh tranh đúng hướng trong thời kì hội nhập.

Mục tiêu quản lý chất lượng

Nhằm đạt được sự phát triển của tổ chức trên cơ sở năng suất – chất lượng – hiệu quả. Việc xây dựng, áp dụng và vận hành một hệ thống quản lý chất lượng phải đạt được hiệu quả của tổ chức với các mục tiêu chất lượng đề ra trong một thời gian nhất định.

Hiệu quả của tổ chức là phải xét ở hiệu quả chung chứ không chỉ xét riêng một mặt nào.

Hiệu quả chung của tổ chức phải thể hiện được ở các khía cạnh sau:

  • Mục tiêu chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ ngày càng thoả mãn khách hàng
  • Hoạt động phát triển
  • Mở rộng được thị trường
  • Đóng góp với nhà nước, xã hội
  • Đời sống vật chất tinh thần của người lao động được cải thiện, nâng cao
  • Sản xuất gắn với bảo vệ môi trường
  • Thực hiện một sự phát triển bền vững

Vai trò quản lý chất lượng

  • Cho phép doanh nghiệp xác định đúng hướng sản phẩm cần cải tiến. Thích hợp với những mong đợi của khách hàng cả về tính hữu ích và giá cả.
  • Sản xuất là khâu quan trọng tạo thêm giá trị gia tăng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Do đó nếu như việc quản lý chất lượng sản phẩm tốt sẽ tạo ra những sản phẩm có lợi cho người dùng và giúp doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao.
  • Tăng cường quản lý chất lượng sẽ giúp cho việc xác định đầu tư đúng hướng. Từ đó, khai thác quản lý sử dụng công nghệ, con người có hiệu quả hơn. Đây là lý do vì sao quản lý chất lượng được đề cao trong những năm gần đây.

Về phía Nhà Nước

Việc quản lý chất lượng là nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa, hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và lao động.

Về phía Doanh nghiệp

Tính chất của doanh nghiệp và cơ quan Nhà Nước khác nhau. Vì thế, việc quản trị chất lượng sản phẩm cũng nhằm mục tiêu khác nhau. Mục tiêu là sàng lọc các sản phẩm không phù hợp ra khỏi các sản phẩm phù hợp. Ví dụ như các sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu, chất lượng kém. Mục đích là chỉ có sản phẩm đảm bảo đạt yêu cầu đến tay khách hàng.

Như vậy, về mặt chất hay lượng việc bỏ ra những chi phí ban đầu để đảm bảo chất lượng sản phẩm sẽ giúp tổ chức, doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro về sau và hoạt động có hiệu quả hơn.

Để đảm bảo phát huy đúng mục tiêu và vai trò của Quản lý chất lượng, Viện UCI cam kết đồng hành cùng quý doanh nghiệp đạt được sự gia tăng về sản lượng, khách hàng, doanh thu, thị phần, lợi nhuận, gia tăng đầu tư phát triển mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Quản lý chất lượng tạo cho tổ chức điều kiện phát triển mạnh, cạnh tranh lành mạnh. Đạt được sự thoả mãn khách hàng và các bên liên quan trong đó có yếu tố bảo vệ môi trường. Tạo dựng và phát triển được văn hoá chất lượng của tổ chức. Đảm bảo chất lượng trở thành ý thức tự giác của mỗi người trong hoạt động vì mục tiêu phát triển tổ chức.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365