Viện nghiên cứu quản trị kinh doanh
Learning for doing
0919.036.365

Kiểm toán nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Phần 1)

29/07/2019
Kiểm toán nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Phần 1)
Mục đích của kiểm toán nội bộ là đánh giá tính hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức và hiệu suất tổng thể của tổ chức. Kiểm toán nội bộ thể hiện sự tuân thủ với “các thỏa thuận được lên kế hoạch”, ví dụ: Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và cách các quy trình của nó được triển khai và duy trì.

Tại sao phải thực hiện Kiểm toán nội bộ?

Tổ chức của bạn có thể sẽ tiến hành kiểm toán nội bộ vì một hoặc nhiều lý do sau:
- Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của quy định nội bộ, quốc tế và tiêu chuẩn ngành và yêu cầu của khách hàng.
- Để xác định hiệu quả của hệ thống được thực hiện trong việc đáp ứng các mục tiêu được chỉ định (chất lượng, môi trường, tài chính).
- Khám phá cơ hội cải tiến.
- Để đáp ứng các yêu cầu theo luật định và quy định.
- Để cung cấp phản hồi cho quản lý hàng đầu.

Nguyên tắc của kiểm toán nội bộ

Kiểm toán dựa trên một số nguyên tắc mà mục đích của nó là làm cho kiểm toán trở thành công cụ hiệu quả và đáng tin cậy nhằm hỗ trợ chính sách quản lý của công ty khi cung cấp thông tin khách quan phù hợp mà công ty có thể hành động để hiệu suất được cải tiến liên tục.
Tuân thủ các nguyên tắc sau để được coi là điều kiện tiên quyết để đảm bảo rằng các kết luận rút ra từ các đợt kiểm toán là chính xác, khách quan và đầy đủ. Nó cũng cho phép các kiểm toán viên làm việc độc lập với nhau để đưa ra kết luận tương tự khi kiểm toán trong các trường hợp tương tự.

Các nguyên tắc của kiểm toán viên:

1.Hành vi, Đạo đức: Sự tin cậy, liêm chính, bảo mật và thận trọng là rất cần thiết để kiểm toán.
2.Trình bày xác thực: Kết quả, kết luận và báo cáo kiểm toán phản ánh trung thực và chính xác các hoạt động kiểm toán.
3.Cẩn trọng, chuyên nghiệp: Kiểm toán viên phải thực hiện cẩn trọng phù hợp với tầm quan trọng của nhiệm vụ họ thực hiện.
4.Độc lập: Kiểm toán viên phải độc lập với hoạt động được kiểm toán và khách quan.
5.Phương pháp dựa trên bằng chứng: Bằng chứng phải được kiểm chứng và dựa trên các mẫu thông tin có sẵn. 

Lựa chọn kiểm toán viên:

Mức độ năng lực có thể được đo lường bằng cách đào tạo, tham gia các cuộc kiểm toán trước đây và kinh nghiệm trong các cuộc kiểm toán. Kiểm toán viên có thể là nhân viên bên ngoài hoặc trong tổ chức; tuy nhiên, họ nên ở một vị trí để được công bằng và khách quan.
Khi nhân viên nội bộ được chọn để thực hiện kiểm toán, cần phải thiết lập một cơ chế để đảm bảo tính khách quan. Ví dụ, đại diện từ một bộ phận khác có thể được chọn để thực hiện kiểm toán.
Kiểm toán yêu cầu và đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn khác nhau. Quy mô của nhóm kiểm toán sẽ thay đổi dựa vào quy mô, loại hình hoạt động của tổ chức và phạm vi kiểm toán.
Chuẩn bị kiểm toán
Trước khi kiểm toán, hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng! Dành thời gian chuẩn bị sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả hơn nhiều trong quá trình kiểm toán - bạn sẽ trở thành một kiểm toán viên xuất sắc hơn. Kiểm toán viên không nên bỏ qua bước này vì nó cung cấp nhiều giá trị cần thiết cho cuộc kiểm toán. Dành thời gian để chuẩn bị và giúp tổ chức tiết kiệm thời gian trong quá trình kiểm toán.
Bạn nên có một lịch trình kiểm toán và một kế hoạch kiểm toán được xác định rõ ràng cho từng quy trình. Hãy chắc chắn để truyền đạt lịch trình kiểm toán cho tất cả các bên liên quan cũng như quản lý cao nhất vì điều này sẽ giúp củng cố nhiệm vụ của bạn.
Tập hợp tất cả các thông tin, tài liệu có liên quan đến quá trình bạn sẽ kiểm toán. Xem xét các số liệu quy trình, hướng dẫn công việc, sơ đồ con rùa, sơ đồ quy trình và sơ đồ dòng chảy, v.v ... Nếu có thể, hãy thu thập và xem xét mọi kế hoạch kiểm soát và bảng công việc phân tích ảnh hưởng thất bại. Xem xét kỹ lưỡng và làm nổi bật các khía cạnh mà bạn dự định kiểm toán. Sử dụng thông tin tài liệu theo cách này đảm bảo hoàn thành hồ sơ kiểm toán.
Thông tin tài liệu của tổ chức có thể không bao gồm tất cả các yêu cầu liên quan đến quy trình. Nếu một số thông tin nhất định không có sẵn, nó có thể trở thành yếu tố kiểm toán đầu tiên, không tệ cho việc xem lại trước kiểm toán!
Kiếm toán nội bộ giúp công ty nhìn nhận và đánh giá lại những quy trình, quy định chưa phù hợp,hỗ trợ ban quản lý nắm rõ các hoạt động của công ty. 
Viện UCI tổ chức khóa học Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, giúp học viên nắm rõ các bước đánh giá một hệ thống quản lý doanh nghiệp.
Nguồn: 
Richard Keen
Kiểm toán nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (Phần 2)

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty
Lĩnh vực hoạt động
Điện thoại
Nội dung*
Mã bảo vệ*

Thông tin liên hệ

  97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM. (Tư vấn + Đăng ký khóa học)

  Số 68/29B đường Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM.

 028 6276 5771 / 028 6660 0468 

Hotline/Zalo 1: 0919 036 365 
Hotline/Zalo 2: 0909 037 365

     [email protected]

 

 

 
Đăng ký ngay
Đào tạo inhouse - In house training 2
Đại Học Cấp Bằng Quốc Tế
PECB Việt Nam 2
Tư vấn  2

KHÁCH HÀNG TƯ VẤN & ĐÀO TẠO