Kiểm soát chất lượng (QC) là gì?

Kiểm soát chất lượng QC

QC ra đời tại Mỹ, nhưng đáng tiếc là các phương pháp này chỉ được áp dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực quân sự và không được các công ty Mỹ phát huy sau chiến tranh. Trái lại, chính ở Nhật Bản, kiểm soát chất lượng mới được áp dụng và phát triển, đã được hấp thụ vào chính nền văn hóa của họ.

Kiểm soát chất lượng là gì?

Kiểm soát chất lượng (tiếng Anh: Quality Control hay viết tắt QC) là một phần của quản lý chất lượng tập trung vào thực hiện các yêu cầu chất lượng.

Kiểm soát chất lượng là việc kiểm soát các quá trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ thông qua các yếu tố như con người, máy móc, nguyên vật liệu, phương pháp, thông tin và môi trường làm việc.

Các yếu tố cần kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng

Yếu tố nguyên vật liệu

Đây là yếu tố chính đầu vào, có ảnh hưởng chủ yếu đến chất lượng sản phẩm. Để sản phẩm đầu ra có chất lượng thì nguyên vật liệu đầu vào phải có chất lượng.

Yếu tố thiết bị và công nghệ

Đây là các yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt ảnh hưởng đến sự hình thành chất lượng sản phẩm.

Yếu tố con người

Ở đây bao gồm toàn bộ nguồn nhân lực trong một tổ chức từ lãnh đạo cao nhất đến các nhân viên đều tham gia vào quá trình tạo chất lượng. Tuy nhiên ở đây người ta nhấn mạnh đến vai trò của lãnh đạo và trưởng các phòng, ban, bộ phận, những người chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Khi đánh giá chất lượng, có thể tin tưởng những khách hàng đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ nhiều lần. Mức độ sử dụng lặp lại với tần suất cao cho thấy chất lượng đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Bên cạnh đó, cũng có thể dựa vào các trung tâm, tổ chức có chuyên môn, hoạt động độc lập với nhà sản xuất hay cung cấp dịch vụ. Đừng đánh giá chất lượng dựa trên những quan điểm chủ quan, phiến diện hay theo số đông.

Kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng

Xét cho cùng, kiểm soát chất lượng là kiểm soát các yếu tố sau đây:

Kiểm soát con người

– Được đào tạo.

– Có kỹ năng thực hiện.

– Được thông tin về nhiệm vụ được giao.

– Có đủ tài liệu, hướng dẫn cần thiết.

– Có đủ điều kiện, phương tiện làm việc.

Kiểm soát phương pháp và quá trình

– Lập quy trình sản xuất, phương pháp thao tác, vận hành;

– Theo dõi và kiểm soát quá trình.

Kiểm soát đầu vào

– Người cung cấp phải được lựa chọn.

– Dữ liệu mua hàng đầy đủ.

– Sản phẩm nhập vào phải được kiểm soát.

Kiểm soát thiết bị

Thiết bị phải:

– Phù hợp với yêu cầu.

– Được bảo dưỡng.

Kiểm soát môi trường

– Môi trường thao tác (ánh sáng, nhiệt độ).

– Điều kiện an toàn.

3/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365