[Free Download] ISO 22000:2018 PDF – Song ngữ Anh – Việt

ISO 22000:2018 pdf

ISO 22000 là một tiêu chuẩn về hệ thống An toàn thực phẩm, do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế phát triển và ban hành được sử dụng và công nhận trên toàn thế giới. Bạn có thể Download file PDF ISO 22000:2018 để tham khảo thêm chi tiết tiêu chuẩn.

Tải tiêu chuẩn ISO 22000:2018 – Free Download PDF

Tải tiêu chuẩn ISO 22000:2018 PDF

Cập nhật các tiêu chuẩn ISO mới nhất tại đây

Đánh giá post

Đánh giá post

Khoá học tại Viện UCI

Khoá học ISO 9001:2015

Khoá học

Chuyên gia QAQC

Khoá học Đánh giá ISO 9001:2015

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365