Giải quyết vấn đề là gì? Phương pháp & Kỹ thuật giải quyết vấn đề

Phương pháp và Kỹ thuật giải quyết vấn đề

Giải quyết vấn đề (Problem solving skills) là một trong những kỹ năng rất cần thiết trong học tập và làm việc, bởi cuộc sống là một chuỗi những vấn đề đòi hỏi chúng ta phải giải quyết.

Vấn đề là gì?

Vấn đề là một sự việc không mong muốn, hay nói cách khác, bất kỳ khoảng cách nào giữa những gì được mong đợi và những gì thu được.

Giải quyết vấn đề là gì?

Bất kì nỗ lực nào để giảm khoảng cách giữa những gì được mong đợi và những gì thu được được gọi là giải quyết vấn đề hay giải pháp.

Các loại giải pháp?

Có bốn loại giải pháp

 • Khắc phục.
 • Hành động khắc phục.
 • Phòng ngừa.
 • Hành động phòng ngừa.

1.Khắc phục

Nói một cách đơn giản “Sửa lỗi giống như sơ cứu”. Khắc phục là hành động tức thời được thực hiện để sửa lỗi không phù hợp hoặc để giảm tác động của sự không phù hợp.

2.Hành động khắc phục

Hành động khắc phục là các bước được thực hiện để loại bỏ các nguyên nhân của sự không phù hợp hoặc tình huống hoặc sự kiện không mong muốn hiện có.

3.Phòng ngừa

Phòng ngừa là để loại bỏ các nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm ẩn hoặc các tình huống tiềm ẩn chịu trách nhiệm cho một tình huống hoặc sự kiện không mong muốn.

4.Hành động phòng ngừa

Hành động phòng ngừa là các bước được thực hiện để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm ẩn hoặc tình huống tiềm ẩn không mong muốn.

Kỹ thuật giải quyết vấn đề là gì?

Đây là phương pháp khác được sử dụng để giải quyết vấn đề được gọi là Kỹ thuật giải quyết vấn đề hoặc phương pháp giải quyết vấn đề.

Đó là một nỗ lực để giảm khoảng cách giữa những gì được mong đợi và những gì thu được.
Các Kỹ thuật giải quyết vấn đề khác nhau được đề cập dưới đây:

 1. Chu kỳ PDCA.
 2. Phương pháp DMAIC.
 3. Phương pháp – A3.
 4. Phương pháp 8D.

1. Chu kỳ PDCA

PDCA (plan-do-check-act) cũng được gọi là chu kỳ Daming hoặc vòng tròn Daming.

Trong khi PDSA ( phan – do – Study- act) được gọi là Chu kỳ Shewhart.

PDCA (plan-do-check-act) là một mô hình bốn giai đoạn được lặp đi lặp lại để cải tiến liên tục trong kinh doanh hoặc quản lý quy trình.

Chu trình PDCA được triển khai trong:

 • Quản lý vòng đời sản phẩm.
 • Quản lý dự án.
 • Quản lý nhân sự (HRM).
 • Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) và nhiều lĩnh vực kinh doanh khác.

Chu trình PDCA đề cập đến:

 • P = Plan = Lập kế hoạch cho bất kỳ dự án nào.
 • D = Do = Thực hiện kế hoạch.
 • C = Kiểm tra = Tóm tắt kết quả.
 • A = Act = Xác định thay đổi một số hoạt động sẽ được thực hiện.

2. Phương pháp – DMAIC

DMAIC là một chiến lược chất lượng được sử dụng để cải thiện các quy trình.

Nó là một phần không thể thiếu trong phương pháp Six Sigma.

Nói chung, DMAIC có thể được triển khai như một quy trình cải tiến chất lượng độc lập hoặc là một phần của các quy trình cải tiến khác.

Chu kỳ DMAIC đề cập đến:

 • D = define = Xác định.
 • M = Measure= Đo lường.
 • A = Analyse= Phân tích.
 • I = Improve= Cải tiến.
 • C = Control= Kiểm soát.

3. Phương pháp A3

Phương pháp A3 là phương pháp được thực hiện trên khổ giấy A3, phương pháp A3 còn là phương pháp giải quyết vấn đề dựa trên chu trình PDCA.

Phương pháp A3 thúc đẩy tư duy giải quyết vấn đề/ cải tiến liên tục cho các thành viên nhóm tham gia. Nó là công cụ tuyệt vời cho các nhà quản lý và giám sát viên.

Nó được sử dụng rộng rãi bởi Toyota Motors và nhà cung cấp của nó.

Nó đề cập đến tám bước:

 1. Làm rõ vấn đề.
 2. Phá vỡ vấn đề.
 3. Đặt mục tiêu.
 4. Phân tích nguyên nhân gốc rễ.
 5. Phát triển biện pháp ứng phó.
 6. Xem xét biện pháp ứng phó.
 7. Đánh giá kết quả Quy trình.
 8. Chuẩn hóa thành công.

4. Phương pháp 8D

Báo cáo 8-D là một công cụ quản lý chất lượng và là phương tiện để một nhóm đa chức năng thể hiện suy nghĩ và đưa ra quyết định khoa học cho các chi tiết của các vấn đề và đưa ra giải pháp.

Nó được sử dụng rộng rãi bởi Ford Motors và nhà cung cấp của nó.

Nó đề cập đến 8 – quy tắc

Tạo nhóm và Thu thập thông tin.

 • Mô tả vấn đề.
 • Hành động ngăn chặn tạm thời.
 • Phân tích nguyên nhân gốc rễ.
 • Xác định các hành động khắc phục .
 • Thực hiện các hành động khắc phục.
 • Xác định các vấn đề để ngăn ngừa.
 • Công nhận nhóm và kết thúc vấn đề.

Phương pháp giải quyết vấn đề luôn được các nhà quản lý lưu tâm trong quá trình vận hành hoạt động của tổ chức, mong muốn giảm bớt được các lãng phí và rủi ro không đáng có.

Ngoài các phương pháp trên, vẫn còn nhiều phương pháp giúp các doanh nghiệp, tổ chức có thể áp dụng tùy thuộc vào từng trường hợp. Cùng theo dõi các bài viết tại Viện UCI để có các phương pháp áp dụng phù hợp.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365