Đào tạo Cải tiến Quản lý chất lượng – Học Viện Cán bộ TP. HCM

Viện UCI hân hạnh được đào tạo khoá Cải tiến quản lý chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh cho hơn 600 cán bộ đầu ngành tại TP.HCM vào tháng 9 & 12/2016 tại Học Viện Cán bộ TP. HCM.

Khoá đào tạo Cải tiến quản lý chất nâng cao năng lực cạnh tranh tháng 9/2016

Khoá đào tạo Cải tiến quản lý chất nâng cao năng lực cạnh tranh tháng 12/2016

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365