Đào tạo Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 – Công Ty Bay Dịch Vụ Hàng Không – Chi Nhánh Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam (VASCO)

Đánh giá viên nội bộ công ty là một trong những phương thức hiệu quả trong việc sắp xếp và cải tiến doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất và giảm thiểu sai sót, tăng lợi nhuận doanh nghiệp. Đó chính là mục tiêu mấu chốt mà Chi Nhánh Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam – Công Ty Bay Dịch Vụ Hàng Không đã trang bị kiến thức khóa học đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 để đạt được.

Đánh giá toàn bộ quy trình của sản phẩm/dịch vụ nhằm tìm ra các điểm phù hợp để tiếp tục phát huy và quan trọng hơn hết là việc đánh giá tìm ra các điểm không phù hợp để đề ra phương hướng khắc phục và cải tiến. Học viên thực hành đánh giá các phòng ban, bộ phận trong công ty và các công ty đối tác.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365