Chứng chỉ Quản lý chất lượng Quốc tế ĐH Lincoln – Duy nhất tại Việt Nam

Chứng chỉ quốc tế trường của trường Đại học Lincoln nằm trong 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs – Sustainable Development Goals) của thế giới nhằm hướng đến một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn cho tất cả mọi người. Viện UCI là đơn vị độc quyền tại Việt Nam liên kết với trường Đại học Lincoln đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế cho các khóa học về quản lý chất lượng từ cơ bản đến nâng cao theo lộ trình Yellow Belt – Green Belt – Black Belt và Kaizen, Lean to Six Sigma. Chứng chỉ có giá trị toàn cầu và có tra code trên hệ thống cơ sở dữ liệu website trường Đại học Lincoln.

Tại sao phải nâng cao trình độ quản lý chất lượng?

Trong thời đại 5.0 này, sự xuất hiện robot/cobot sẽ thay thế con người để làm những công việc có tính chất lặp đi lặp lại, đồng nghĩa với việc đòi hỏi các nhân viên phải có kiến thức, kỹ năng chuyên môn và cả sự sáng tạo mà các robot không thể thay thế được. Điều này cũng yêu cầu các cấp quản lý dẫn dắt trong việc định hướng chiến lược cho các doanh nghiệp, nâng cao năng lực và trình độ của bản thân để điều chỉnh kịp thời mô hình, quy trình sản xuất và kinh doanh phù hợp với thời đại 5.0 chuẩn bị ứng phó cho những thay đổi trong tương lai.

Cập nhật xu hướng phát triển kinh tế với khóa học quản lý chất lượng nâng cao Green Belt và Black Belt của Viện UCI không những đem đến kiến thức chuyên môn quản lý chất lượng nâng cao như mô hình Kiểm soát quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Control), Lean 6 Sigma & cải tiến hệ thống liên tục (Kaizen) tạo ra nguồn nhân lực vững chuyên môn cùng công nghệ AI gia tăng giá trị cho doanh nghiệp mà còn nhận được chứng chỉ quốc tế của trường Đại học Lincoln cấp có giá trị toàn cầu góp phần vươn tri thức Việt Nam ra sân chơi thế giới.

Brochure Khoá học nâng cao
Thông tin khoá học nâng cao tại Viện UCI
Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365