Báo cáo giải quyết vấn đề 8D

Báo cáo giải quyết vấn đề 8D

8D là một phương pháp giải quyết vấn đề được sử dụng trên toàn cầu, chủ yếu trong ngành sản xuất bởi các nhà quản lý, kỹ sư và vận hành chất lượng. Mục đích của phương pháp giải quyết vấn đề 8D là xác định, khắc phục và ngăn ngừa các sự cố ảnh hưởng đến khách hàng và hiệu quả hoạt động. Đó là một cách tiếp cận giải quyết vấn đề tương tự như chu trình PDCA (Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động).

Phương pháp 8D

Phương pháp giải quyết vấn đề 8D ban đầu được phát triển trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng nó đã trở thành một phương pháp chính thức vào năm 1974, khi nó được Chính phủ Hoa Kỳ sử dụng cho các hoạt động quân sự của mình với tên Tiêu chuẩn quân sự 1520. Sau đó, nó đã được Ford Motors điều chỉnh và phổ biến với một chút sửa đổi trong phương pháp luận.

8D có 8 nguyên tắc mà bất kỳ quy trình hoặc hoạt động nào cũng phải tuân theo để giải quyết các vấn đề xảy ra. Kết quả của 8D là một báo cáo có tên Báo cáo 8D, ghi lại các vấn đề, nguyên nhân gốc và các hành động khắc phục và phòng ngừa.

8 Nguyên tắc trong Báo cáo 8D
8 Nguyên tắc trong Báo cáo 8D

1D – Đội hình:

Bước đầu tiên và quan trọng nhất không chỉ trong 8D mà còn trong bất kỳ sáng kiến hay dự án nào khác là Đội hình. Bởi vì bất kỳ sáng kiến nào cũng không thể thành công nếu không có một đội ngũ phù hợp. Đội được chọn phải được cam kết, có thẩm quyền, phối hợp, có chức năng chéo với sự đại diện từ tất cả các đội và phải có kiến thức về phương pháp 8D.

2D – Mô tả sự cố:

Sau khi chọn nhóm, chúng ta nên tập trung vào chi tiết vấn đề. Nhóm nên thu thập chi tiết về vấn đề, để hiểu hoàn toàn chiều sâu của vấn đề. Tất cả các chi tiết nên được dựa trên dữ liệu và thực tế.

3D – Thao tác ngăn chặn tạm thời:

Sau khi mô tả vấn đề, trước khi tiến hành giải quyết vấn đề, nhóm nên khắc phục ảnh hưởng của vấn đề, đặc biệt là đối với khách hàng. Nó có thể liên quan đến các hành động như cách ly các mặt hàng bị ảnh hưởng, thay thế các bộ phận bị lỗi, trước khi nó đến tay khách hàng.

Bước này chủ yếu là để ngăn chặn vấn đề tiếp cận thị trường và khách hàng, nếu ngăn chặn không kịp thời, có thể trở nên bất lợi trong cạnh tranh và làm giảm lòng trung thành của khách hàng.

4D – Phân tích nguyên nhân gốc rễ:

Sau khi thực hiện các hành động ngăn chặn, nhóm nên tham gia vào việc xác định (các) nguyên nhân gốc rễ cho vấn đề. Các phương pháp và công cụ như Phân tích 5-Why, sơ đồ xương cá, Phân tích Pareto, 7 công cụ QC, v.v có thể được sử dụng để xác định nguyên nhân gốc. Có một điểm quan trọng cần lưu ý. Dù sử dụng phương pháp nào cho RCA, thì nó phải dựa trên dữ liệu & thực tế.

5D – Xây dựng hành động khắc phục:

Sau khi tìm được nguyên nhân gốc rễ, nhóm nên xây dựng các hành động khắc phục được thực hiện để khắc phục sự cố. Các công cụ như Brain Storming, sơ đồ quan hệ, v.v có thể được sử dụng.

6D – Xác thực hành động khắc phục:

Sau khi xây dựng được các hành động khắc phục, nhóm nên xác thực xem các giải pháp có hiệu quả hay không. Có một số công cụ như Kiểm tra tốc độ hoạt động, mô phỏng, vv….. có sẵn phục vụ cho mục đích này.

Sau đó, giải pháp có thể được thực hiện trong quá trình. Cách tiếp cận giải pháp từ bước 4-6 nên được lặp lại cho đến khi vấn đề được loại bỏ hoàn toàn.

7D – Hành động phòng ngừa:

Xác định và thực hiện các hành động khắc phục chỉ là một giải pháp tạm thời giúp hệ thống hoạt động hoặc giống như “Sống với vấn đề” bằng cách thực hiện các biện pháp đối phó. Giải pháp lâu dài là xác định một giải pháp dài hạn tiềm năng sẽ không cho phép sự cố (vấn đề tương tự) xảy ra lần nữa vào hệ thống.

Đôi khi hành động khắc phục sẽ khá tốn kém và mất thời gian. Hành động phòng ngừa thực hiện các thay đổi trong hệ thống, các quy trình ngược dòng hoặc hạ nguồn để toàn bộ hệ thống được sửa đổi hoặc căn chỉnh cho “Vấn đề hoạt động miễn phí”.

8D – Công nhận nhóm và cá nhân:

Một khi vấn đề được giải quyết hoàn toàn, nhóm và những người đóng góp khác thường phải được khen thưởng và công nhận một cách thích hợp. Điều này như một yếu tố tạo động lực cho các nhân viên khác.

Đây là các bước của phương pháp 8D. Tóm lại, 8D là một phương pháp tổng thể, có hệ thống và đã được chứng minh để giải quyết vấn đề.

4/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365