Viện nghiên cứu quản trị kinh doanh
Learning for doing
0919.036.365

Album hoạt động tư vấn doanh nghiệp

07/11/2016
Album hoạt động tư vấn doanh nghiệp
Đơn vị chúng tôi Viện UCI sẽ cùng quý công ty xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng toàn diện theo tiêu chuẩn Quốc tế như: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, SA8000, GAP và các mô hình quản lý: Lean Management, 6 Sigma, JIT, Kaizen, 5S,... Viện UCI cam kết mang lại chất lượng toàn diện nhất trong phạm vi quốc gia và khu vực.

Cung cấp dịch vụ tư vấn cải tiến quản lý

Đa dạng nhiều tiêu chuẩn được công nhận để giúp các doanh nghiệp tốt nhất, đơn giản nhất và nhất quán phương cách quản lý để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu mà Viện UCI mong muốn chia sẻ những hoạt động tư vấn của các chuyên gia Việt Nam và quốc tế tại các doanh nghiệp Việt Nam theo vòng thời gian.

 

 • Thực hành Kaizen 5S tại nhà máy Jupiter Food năm 2017

  Thực hành Kaizen 5S tại nhà máy Jupiter Food năm 2017

 • Hướng dẫn các anh chị nhà máy thực hành các tiêu chuẩn 5S để tiết kiệm không gian lưu trữ kho bãi.

  Hướng dẫn các anh chị nhà máy thực hành các tiêu chuẩn 5S để tiết kiệm không gian lưu trữ kho bãi.

 • Thực hiện phân chia đường cơ sở để phân chia các khu vực lưu thông xe và con người. Ngoài ra, phân chia các nơi để sản phẩm và chất thải nguy hiểm trong nhà máy Jupiter Food

  Thực hiện phân chia đường cơ sở để phân chia các khu vực lưu thông xe và con người. Ngoài ra, phân chia các nơi để sản phẩm và chất thải nguy hiểm trong nhà máy Jupiter Food

 • Đánh giá và tư vấn theo tiêu chuẩn ISO 14001 và OHSAS 18001 tại nhà máy ELMA

  Đánh giá và tư vấn theo tiêu chuẩn ISO 14001 và OHSAS 18001 tại nhà máy ELMA

 • Hướng dẫn các anh chị quản lý nhà xưởng đánh giá về ISO 14001 và OHSAS 18001 tại nhà máy ELMA

  Hướng dẫn các anh chị quản lý nhà xưởng đánh giá về ISO 14001 và OHSAS 18001 tại nhà máy ELMA

 • TS Nguyễn Hiệp chia sẻ về cách ứng dụng và vận hành phân xưởng nhà máy theo tiêu chuẩn ISO 14001 và OHSAS 18001

  TS Nguyễn Hiệp chia sẻ về cách ứng dụng và vận hành phân xưởng nhà máy theo tiêu chuẩn ISO 14001 và OHSAS 18001

 • Kết thúc buổi huấn luyện ISO 9001:2015 từ nhận thức đến đánh giá viên nội bộ tại Công ty Nệm Vạn Thành năm 2017

  Kết thúc buổi huấn luyện ISO 9001:2015 từ nhận thức đến đánh giá viên nội bộ tại Công ty Nệm Vạn Thành năm 2017

 • Tiến sĩ Nguyễn Hiệp hướng dẫn các tưởng bộ phận cách lập bảng xác định các loại chất thải theo ISO 14001

  Tiến sĩ Nguyễn Hiệp hướng dẫn các tưởng bộ phận cách lập bảng xác định các loại chất thải theo ISO 14001

 • Trưởng bộ QC của xưởng 1 đang thảo luận cách lập bảng thống kê hiện trạng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

  Trưởng bộ QC của xưởng 1 đang thảo luận cách lập bảng thống kê hiện trạng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

 • Trưởng bộ phận QC của xưởng 1 đang thảo luận cách lập báo cáo hiện trạng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

  Trưởng bộ phận QC của xưởng 1 đang thảo luận cách lập báo cáo hiện trạng môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

 • Tư vấn và đào tạo ISO 9001:2015 Tại công ty Nệm Vạn Thành năm 2017

  Tư vấn và đào tạo ISO 9001:2015 Tại công ty Nệm Vạn Thành năm 2017

 • Kết thúc buổi trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp Heineken.

  Kết thúc buổi trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp Heineken.

 • GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

  GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

 • GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

  GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

 • GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

  GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

 • GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

  GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

 • GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

  GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

 • GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

  GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

 • GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

  GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

 • GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

  GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

 • GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

  GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

 • GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

  GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

 • GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

  GS.TS Nguyễn Hiệp tư vấn cách thức xây dựng hệ thống Lean Six Sigma cho Công ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam

 • Thăm quan nhà máy Heineken nơi sản xuất bia lớn nhất cả nước và cùng hướng dẫn viên khám phá các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

  Thăm quan nhà máy Heineken nơi sản xuất bia lớn nhất cả nước và cùng hướng dẫn viên khám phá các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

 • Trải nghiệm Gemba tại nhà máy Heineken đạt chuẩn chất lượng Châu Âu

  Trải nghiệm Gemba tại nhà máy Heineken đạt chuẩn chất lượng Châu Âu

 • Quy trình trồng rau sạch theo tiêu chuẩn Global GAP đạt chuẩn tại vườn rau tại công ty SEF

  Quy trình trồng rau sạch theo tiêu chuẩn Global GAP đạt chuẩn tại vườn rau tại công ty SEF

 • Kết thúc khóa tư vấn Lean 6sigma tại công ty Spartronics

  Kết thúc khóa tư vấn Lean 6sigma tại công ty Spartronics

 • Kết thúc khóa tư vấn Lean 6sigma tại công ty Spartronics

  Kết thúc khóa tư vấn Lean 6sigma tại công ty Spartronics

 • Kết thúc khóa tư vấn Lean 6sigma tại công ty Spartronics

  Kết thúc khóa tư vấn Lean 6sigma tại công ty Spartronics

 • Trải nghiệm Gemba về Global GAP tại công ty SEF.

  Trải nghiệm Gemba về Global GAP tại công ty SEF.

 • Các anh chị tại Nông trại rau sạch chia sẻ về cách trồng rau theo tiêu chuẩn Global GAP.

  Các anh chị tại Nông trại rau sạch chia sẻ về cách trồng rau theo tiêu chuẩn Global GAP.

 • Anh quản lý phân xưởng giới thiếu đến Các cỗ máy hiện đại giảm bớt nhân lực con người tại nhà máy OFM.

  Anh quản lý phân xưởng giới thiếu đến Các cỗ máy hiện đại giảm bớt nhân lực con người tại nhà máy OFM.

 • Tư vấn và cấp chứng nhận FSC cho công ty Vĩnh Xuân

  Tư vấn và cấp chứng nhận FSC cho công ty Vĩnh Xuân

 • Tư vấn và cấp chứng nhận FSC cho công ty Vĩnh Xuân

  Tư vấn và cấp chứng nhận FSC cho công ty Vĩnh Xuân

 • Tư vấn và cấp chứng nhận FSC cho công ty Vĩnh Xuân

  Tư vấn và cấp chứng nhận FSC cho công ty Vĩnh Xuân

 • Tư vấn và cấp chứng nhận FSC cho công ty Vĩnh Xuân

  Tư vấn và cấp chứng nhận FSC cho công ty Vĩnh Xuân

 • Tư vấn và cấp chứng nhận FSC cho công ty Vĩnh Xuân

  Tư vấn và cấp chứng nhận FSC cho công ty Vĩnh Xuân

 • Trải nghiệm tại nhà máy OFM chuyên về linh kiện điện và khám phá quy trình sản xuất tại Doanh Nghiệp.

  Trải nghiệm tại nhà máy OFM chuyên về linh kiện điện và khám phá quy trình sản xuất tại Doanh Nghiệp.

 • Cùng anh quản lý phân xưởng hiểu thêm về các công đoạn để tạo ra linh kiện điện tử tại nhà máy OFM

  Cùng anh quản lý phân xưởng hiểu thêm về các công đoạn để tạo ra linh kiện điện tử tại nhà máy OFM

 • Trải nghiệm Gemba tại nhà máy Yakult đạt chuẩn quốc tế.

  Trải nghiệm Gemba tại nhà máy Yakult đạt chuẩn quốc tế.

 • Kết thúc chuyến trải Nghiệm thực tế tại nhà máy Yakult Việt Nam.

  Kết thúc chuyến trải Nghiệm thực tế tại nhà máy Yakult Việt Nam.

 • Những trao đổi chia sẻ về buổi trải nghiệm tại nhà máy Yakult của TS Nguyễn Hiệp đến các học viện Viện UCI.

  Những trao đổi chia sẻ về buổi trải nghiệm tại nhà máy Yakult của TS Nguyễn Hiệp đến các học viện Viện UCI.

 • Trải nghiệm Gemba tại công ty Solen Đài Loan cùng T.S Nguyễn Hiệp và quản lý phân xưởng tháng 10 năm 2017

  Trải nghiệm Gemba tại công ty Solen Đài Loan cùng T.S Nguyễn Hiệp và quản lý phân xưởng tháng 10 năm 2017

 • Những chia sẻ về 6S giúp nhà máy Solen tiết kiệm chi phí và tối ưu doanh thu trong hoạt động chế tạo các linh kiện điện tử.

  Những chia sẻ về 6S giúp nhà máy Solen tiết kiệm chi phí và tối ưu doanh thu trong hoạt động chế tạo các linh kiện điện tử.

 • Kết thúc buổi Gemba bổ ích về 6S tại nhà máy Solen Đài Loan tháng 10 năm 2017

  Kết thúc buổi Gemba bổ ích về 6S tại nhà máy Solen Đài Loan tháng 10 năm 2017

 • Đánh giá khu sơ chế nguyên liệu và nơi nhận nguyên liệu từ các nơi cung cấp tại Công ty Gia Hưng Đỗ tháng 10 năm 2017

  Đánh giá khu sơ chế nguyên liệu và nơi nhận nguyên liệu từ các nơi cung cấp tại Công ty Gia Hưng Đỗ tháng 10 năm 2017

 • Quản lý doanh nghiệp Gia Hưng Đỗ giới thiệu về cách giữ nhiệt cho thực phẩm được bảo quản và các quy trình ngăn chặn các mối nguy thực phẩm đến TS Nguyễn Hiệp và các học viên Viện UCI.

  Quản lý doanh nghiệp Gia Hưng Đỗ giới thiệu về cách giữ nhiệt cho thực phẩm được bảo quản và các quy trình ngăn chặn các mối nguy thực phẩm đến TS Nguyễn Hiệp và các học viên Viện UCI.

 • Trải nghiệm Gemba thực tế tại doanh nghiệp Gia Hưng Đỗ về các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

  Trải nghiệm Gemba thực tế tại doanh nghiệp Gia Hưng Đỗ về các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

 • Hội thảo nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn các tỉnh phía Bắc

  Hội thảo nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn các tỉnh phía Bắc

 • Cục trưởng cục công thương địa phương Ông Ngô Quang Trung trao đổi cùng T.S Nguyễn Hiệp về phương pháp Kaizen tư duy đổi mới.

  Cục trưởng cục công thương địa phương Ông Ngô Quang Trung trao đổi cùng T.S Nguyễn Hiệp về phương pháp Kaizen tư duy đổi mới.

 • T.S Nguyễn Hiệp Chia sẻ về các phương pháp Kaizen giúp doanh nghiệp tối giảm chi phí và tối đa hóa năng suất lao động tháng 9 năm 2017

  T.S Nguyễn Hiệp Chia sẻ về các phương pháp Kaizen giúp doanh nghiệp tối giảm chi phí và tối đa hóa năng suất lao động tháng 9 năm 2017

 • Các doanh nghiệp phía Bắc đặt vấn đề với TS Nguyễn Hiệp về Kaizen và áp dụng vào doanh nghiệp của mình.

  Các doanh nghiệp phía Bắc đặt vấn đề với TS Nguyễn Hiệp về Kaizen và áp dụng vào doanh nghiệp của mình.

 • Tư vấn ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016 - Website: http://www.kienviet.com.vn/

  Tư vấn ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016 - Website: http://www.kienviet.com.vn/

 • Tư vấn ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016 - Training nội dung ISO 15378 cho đội ngũ nhân viên công ty

  Tư vấn ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016 - Training nội dung ISO 15378 cho đội ngũ nhân viên công ty

 • Tư vấn ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016 - Training nội dung ISO 15378 cho đội ngũ nhân viên công ty

  Tư vấn ISO 15378 tại Công ty Kiến Việt (bao bì dược phẩm), năm 2016 - Training nội dung ISO 15378 cho đội ngũ nhân viên công ty

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - http://lovebread.vn/

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - http://lovebread.vn/

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Training nội dung HACCP và 5s cho tập thể nhân viên công ty

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Training nội dung HACCP và 5s cho tập thể nhân viên công ty

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Training nội dung HACCP và 5s cho tập thể nhân viên công ty

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Training nội dung HACCP và 5s cho tập thể nhân viên công ty

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Hướng dẫn nhân viên sản xuất tuân thủ nội quy đảm bảo an toàn thực phẩm

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Hướng dẫn nhân viên sản xuất tuân thủ nội quy đảm bảo an toàn thực phẩm

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Cùng chuyên gia phân tích mối nguy (CCP) xây dựng HACCP

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Cùng chuyên gia phân tích mối nguy (CCP) xây dựng HACCP

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Nhân viên sản xuất tuân thủ nội quy đảm bảo an toàn thực phẩm

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Nhân viên sản xuất tuân thủ nội quy đảm bảo an toàn thực phẩm

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Nhân viên sản xuất tuân thủ nội quy đảm bảo an toàn thực phẩm

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Nhân viên sản xuất tuân thủ nội quy đảm bảo an toàn thực phẩm

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Tỉ mỉ cùng thực hành 5s

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Tỉ mỉ cùng thực hành 5s

 • Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Tỉ mỉ cùng thực hành 5s

  Tư vấn Haccp và 5S tại Công ty sản xuất bánh LOVEBREAD - Tỉ mỉ cùng thực hành 5s

 • Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Website: http://www.vixupack.com.vn/

  Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Website: http://www.vixupack.com.vn/

 • Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Training cách thức vận hành cho tập thể nhân viên công ty

  Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Training cách thức vận hành cho tập thể nhân viên công ty

 • Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Training cách thức vận hành cho tập thể nhân viên công ty

  Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Training cách thức vận hành cho tập thể nhân viên công ty

 • Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Lối đi vào nhà máy được kẻ vạch phân chia rõ ràng

  Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Lối đi vào nhà máy được kẻ vạch phân chia rõ ràng

 • Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Khuôn viên nhà máy rộng rãi, sạch sẽ sau khi thực hiện 5S

  Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Khuôn viên nhà máy rộng rãi, sạch sẽ sau khi thực hiện 5S

 • Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Tự động hóa quy trình sản xuất giấy só sự kiểm soát chặt chẽ

  Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Tự động hóa quy trình sản xuất giấy só sự kiểm soát chặt chẽ

 • Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Một góc hồ sơ tài liệu các phòng ban sau khi đã xây dựng ISO 9001:2015

  Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Một góc hồ sơ tài liệu các phòng ban sau khi đã xây dựng ISO 9001:2015

 • Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Giấy thành phẩm được đóng gói đúng quy cách

  Tư vấn HTQL ISO 9001:2015 và Cải tiến nhà máy tại Công ty TNHH Vĩnh Xuân - Giấy thành phẩm được đóng gói đúng quy cách

 • Tư vấn Cải tiến quản lý sản xuất tại Công ty TNHH SX-TM-DV HÀNH SANH - Website: http://sankyo.com.vn/

  Tư vấn Cải tiến quản lý sản xuất tại Công ty TNHH SX-TM-DV HÀNH SANH - Website: http://sankyo.com.vn/

 • Tư vấn Cải tiến quản lý sản xuất tại Công ty TNHH SX-TM-DV HÀNH SANH - Thực hành 1 S

  Tư vấn Cải tiến quản lý sản xuất tại Công ty TNHH SX-TM-DV HÀNH SANH - Thực hành 1 S

 • Tư vấn Cải tiến quản lý sản xuất tại Công ty TNHH SX-TM-DV HÀNH SANH - Kết quả thực hiện 5S

  Tư vấn Cải tiến quản lý sản xuất tại Công ty TNHH SX-TM-DV HÀNH SANH - Kết quả thực hiện 5S

 • Tư vấn Cải tiến quản lý sản xuất tại Công ty TNHH SX-TM-DV HÀNH SANH - Kết quả thực hiện 5S

  Tư vấn Cải tiến quản lý sản xuất tại Công ty TNHH SX-TM-DV HÀNH SANH - Kết quả thực hiện 5S

Lịch khai giảng Khóa QC - HSE - FSMS Yellow Belt tháng 06 & 07/2022

Đào tạo Khóa chuyên gia online/offline:

- Ca chủ nhật (8h30-16h00) Khai giảng 10/07/2022, hình thức học offline tại Viện.
- Ca tối 2 4 6 (19h - 21h): khai giảng ngày 18/07/2022, hình thức học online.

* Học phí ưu đãi chỉ còn 2.450.000đ (học phí gốc 2.950.000đ)
Sau khi kết thúc khóa học (online/offline) đều nhận được chứng chỉ như nhau, có giá trị toàn quốc.
** Chương trình nâng cao green và black belt nhận Chứng chỉ quốc tế của Đại học Lincoln (có tra code chứng chỉ trên hệ thống website của trường Đại học Lincoln). 

Viện UCI

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty
Lĩnh vực hoạt động
Điện thoại
Nội dung*
Mã bảo vệ*

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 97 Đặng Dung, phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại:
 02862765771 hoặc 02866600468
Hotline:
 
0919 036 365
hoặc 0909 037 365 
             
Zalo 1: 0901 036 365
Zalo 2:
0909 037 365
Facebook: Chat ngay


Đăng ký ngay
Đào tạo inhouse - In house training 2
Tư vấn 2

KHÁCH HÀNG TƯ VẤN & ĐÀO TẠO

 • Công ty QUI PHUC
 • Công ty Nệm Vạn Thành
 • Công ty SYM
 • Công ty Vietnam Airlines
 • Tập Đoàn Phong Phú
 • Công ty OFM
 • Công ty xi măng Hà Tiên 1
 • Công ty Cocacola
 • Bệnh viện Chợ Rẫy
 • Công ty DOOSAN
 • Công ty YCH - PROTRADE
 • Công ty HONDA Việt Nam
 • Bệnh Viện Hoàn Mỹ
 • Công ty SANOFI
 • Công ty LIKSIN
 • Công ty Rạng Đông
 • Công ty Cholimex
 • Công ty Vinh Xuân
 • Công ty Dầu Tiếng
 • Công ty Kiên Việt
 • Công ty RICONS
 • Công ty SYM
 • Công ty C.P Thái Lan
 • Công ty ONP Việt Nam
 • Công ty Đạm Cà Mau
 • Tổng công ty Bến Thành
 • Tổng công ty Petrolimex
 • Công Ty Geleximco