Tư vấn Kaizen Way to Lean 6 Sigma in Healthcare – Bệnh viện Sản Nhi Long An

Họp báo cáo các phòng ban.

Với tầm quan trọng của việc cải tiến hệ thống quản lý bệnh viện nói chung và bệnh viện Sản Nhi Long An là đơn vị tiên phong dấn thân vào công cuộc cải tiến tiên tiến và hiện đại nhằm đưa vị thế của Bệnh viện mang tầm vóc khu vực Đông Nam Á. The Kaizen Way to Lean 6 Sigma in Healthcare – Cải tiến liên tục Tinh gọn 6 Sigma trong chăm sóc sức khỏe là một khái niệm hoàn toàn mới đối với ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Hãy cùng Chuyên gia tư vấn cấp cao TS. Nguyễn Hiệp trong hành trình tư vấn bệnh viện Sản Nhi Long An.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365