Tư duy dựa trên rủi ro ISO 9001

Tư duy dựa trên rủi ro là gì?

Phiên bản ISO 9001:2015 chính thức được ban hành vào ngày 15/9/2015 với nhiều thay đổi nổi bật, trong đó tư duy dựa trên rủi ro được cập nhật trong phiên bản lần này. Sử dụng chu trình PDCA và tập trung vào tư duy rủi ro để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các rủi ro không mong muốn.

Rủi ro là gì?

Tiêu chuẩn iso 9001:2015 định nghĩa rủi ro là “ảnh hưởng của sự không chắc chắn đến kết quả mong đợi”.

– Có hai loại rủi ro có sẵn với hệ thống – tích cực và tiêu cực.

– Đó là các đặc tính được tích hợp sẵn với tất cả các hệ thống, quy trình và chức năng.

– Tư duy dựa trên rủi ro đảm bảo những rủi ro này được xác định, xem xét và loại bỏ hoặc kiểm soát trong suốt quá trình thiết kế và sử dụng QMS.

– Đó là điều mà tất cả chúng ta đều làm một cách tự động và thường không có ý thức trong cuộc sống hàng ngày và nó biến hành động phòng ngừa trở thành một phần của thói quen.

– Ví dụ: nếu tôi có chuyến bay thì tôi dự định đến sân bay ít nhất 30 đến 40 phút trước giờ bay và cân nhắc tất cả các sự kiện mong muốn hoặc không mong muốn có thể xảy ra trong suốt hành trình (từ nhà đến sân bay) như mưa, tắc đường, đổ xăng, thủng, thời gian nhận phòng,v.v.

– Đây là một phần của phương pháp tiếp cận theo quy trình của ISO 9001:2015.

– Tất cả các quá trình có khả năng xảy ra khác nhau liên quan đến ảnh hưởng của độ không đảm bảo.

– Một số quy trình cần lập kế hoạch giảm thiểu, kiểm soát cẩn thận và hiệu quả hơn những quy trình khác.

– Ví dụ: trong ví dụ trên, các yếu tố rủi ro khác nhau (1) tôi đến sân bay bằng ô tô của mình (2) tôi đến sân bay bằng dịch vụ taxi và (3) tôi đi bằng phương tiện công cộng như tàu điện ngầm hoặc BRTS,v.v..

Rủi ro là gì trong tư duy dựa trên rủi ro?

Tư duy dựa trên rủi ro (Risk Based Thinking- RBT) là gì?

– Tư duy dựa trên rủi ro đảm bảo những rủi ro này được xác định, xem xét và kiểm soát trong suốt quá trình thiết kế và sử dụng hệ thống quản lý chất lượng.

– Đây là một trong những thay đổi lớn trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được cập nhật.

– Nó được sử dụng để thiết lập một cách tiếp cận có hệ thống để xem xét rủi ro và hành động trước khi sự việc xảy ra thay vì hành động sau khi sự việc xảy ra.

– Vì vậy, nó là một khía cạnh phòng ngừa của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 QMS mới chứ không phải là một cách tiếp cận phản ứng.

Tại sao sử dụng RBT?

Bằng cách xem xét rủi ro trong toàn bộ hệ thống và tất cả các quá trình, khả năng đặt được các mục tiêu đã nêu sẽ được cải thiện, đầu ra nhất quá hơn và khách hàng có thể tin tưởng rằng họ sẽ nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ mong đợi.

Lợi ích của tư duy dựa trên rủi ro

– Nó cải thiện việc quản lý và thiết lập văn hóa chủ động, cải tiến

– RBT hỗ trợ tuân thủ luật định và quy định.

– Nó đảm bảo tính nhất quán của chất lượng sản phẩm và dịch vụ

– Ngoài ra, cải thiện sự tự tin và sự hài lòng của khách hàng.

Điểm mạnh và điểm yếu trong quản lý rủi ro

Điểm mạnh liên quan đến hệ thống

– Cơ sở hạ tầng

– Máy móc

– Nguồn lực

– Ý chí tốt

– Ít đối thủ cạnh tranh

Điểm yếu liên quan đến hệ thống

– Chậm trễ

– Khuyết điểm

– Phế liệu

– Khiếu nại

– Vấn đề lặp lại

Điểm mạnh và điểm yếu trong quản lý rủi ro

Các yếu tố rủi ro liên quan đến hệ thống

Các yếu tố nội bộ

– Nhà cung cấp bên ngoài

– Đầu vào

– Quy trình

– Đầu ra

– Khách hàng

Ngoài ra, nó được liên kết với một hệ thống theo 6M

– Con người (man)

– Máy móc (machine)

– Vật liệu (material)

– Phương pháp ( method)

– Môi trường (mother nature- environment)

– Đo lường (measurement)

Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro cần xem xét trong tư duy dựa trên rủi ro

Yếu tố bên ngoài

Bên dưới là các yếu tố bên ngoài liên quan đến hệ thống

– Chính trị

– Tiết kiệm

– Xã hội

– Công nghệ

– Thuộc về môi trường

– Hợp pháp

Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến rủi ro

Yếu tố chính trị

– Về cơ bản, chúng là các chính phủ tham gia vào nền kinh tết như,

– Chính sách thuế

– Luật lao động

– Luật môi trường

– Thuế quan.,,

Yếu tố kinh tế

– Chúng ảnh hưởng đến kinh tế tổ chức như:

– Tăng trưởng kinh tế

– Lãi suất

– Tỷ giá hối đoái và tỷ lệ lạm phát

Yếu tố xã hội

– Chúng liên quan đến xã hội với tổ chức như:

– Các khía cạnh văn hóa,

– Phong tục lễ hỗi

– Phong cách sống và

– Địa phương,…

Yếu tố công nghệ

– Chúng có liên quan đến hệ thống bởi các khía cạnh công nghệ như

– Thích ứng quy trình mới,

– Hoạt động R&D, tự động hóa

– Khuyến khích công nghệ và

– Tốc độ thay đổi công nghệ.vv

Yếu tố môi trường

– Chúng bao gồm các khía cạnh sinh thái môi trường như

– Thời tiết

– Khí hậu và biến đổi khí hậu

– Tài nguyên thiên nhiên,…

Yếu tố pháp lý

– Chúng bao gồm các quy định và tuân thủ pháp luật liên quan đến hệ thống

Những câu hỏi thường gặp về tư duy dựa trên rủi ro

1. Tư duy dựa trên rủi ro là gì?

Tư duy dựa trên rủi ro là việc tiếp cận với rủi ro, thực hiện các hành động phòng ngừa để loại trừ những việc không đáp ứng yêu cầu còn tiềm ẩn trong tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, phân tích những việc không phù hợp xảy ra và hành động để ngăn chặn sự tái diễn của những việc không phù hợp ảnh hưởng tới những việc phù hợp

2. Tư duy dựa trên rủi ro thuộc điều khoản nào của ISO 9001?

– Điều khoản 04 – tổ chức được yêu cầu xác định các quy trình QMS của mình và giải quyết các rủi ro và cơ hội của tổ chức

– Điều khoản 05 – yêu cầu của lãnh đạo cao nhất: thúc đẩy nhận thức về RBT, xác định và giải quyết các rủi ro và cơ hội có thể ảnh hưởng đến sự phù hợp của sản phẩm/ dịch vụ

– Điều khoản 06 – tổ chức được yêu cầu xác định các rủi ro và cơ hội liên quan đến việc thực hiện QMS và thực hiện các hành động thích hợp để giải quyết chúng.

– Điều khoản 07 – tổ chức được yêu cầu xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết (rủi ro là tiềm ẩn bất cứ khi nào” phù hợp” hoặc ”thích hợp” được đề cập)

– Điều khoản 08 – tổ chức được yêu cầu giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá hiệu quả các hành động được thực hiện để giải quyết các rủi ro và cơ hội

– Điều khoản 10 – tổ chức được yêu cầu sửa chữa, ngăn chặn hoặc giảm bớt các tác động không mong muốn và cải thiện hệ thống quản lý chất lượng cũng như cập nhật các rủi ro và cơ hội.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365