Thực hiện Bảo trì tự chủ trong TPM – Công ty Elma

TPM là gì?

TPM là viết tắt của Total Productive Maintenance (Bảo trì năng suất toàn diện). Đây là một phương pháp tiếp cận có hệ thống để duy trì và cải thiện hiệu suất của quy trình, an toàn, chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của nhân viên. Trọng tâm của TPM là duy trì tất cả các máy móc sẵn sàng hoạt động. Đồng thời, phương pháp cũng để tránh sự cố chậm trễ trong quy trình sản xuất.

Bảo trì chủ động và phòng ngừa là hai yếu tố được nhấn mạnh trong phương pháp. Chỉ có như vậy, hiệu quả hoạt động của thiết bị mới có thể tối đa hoá. Do đó, TPM là một công cụ sản xuất tinh gọn rất quan trọng.

Tám trụ cột của TPM

Chủ yếu tập trung và các kỹ thuật chủ động và phòng ngừa để cải thiện độ tin cậy của thiết bị và chúng được đề cập dưới đây

1. Bảo trì tự động/ tự chủ ( Jishu Hozen)

2. Cải tiến có trọng điểm (kobetsu kaizen)

3. Bảo trì có kế hoạch

4. Quản lý chất lượng hoặc bào trì

5. Quản lý thiết bị từ đầu

6. Huấn luyện và đào tạo

7. Hành chính và văn phòng hỗ trợ TPM

8. An toàn sức khỏe và môi trường

Tư vấn Thực hiện Bảo trì tự chủ – Công ty Elma

Công ty Elma thực hiện TPM – Bảo trì tự chủ trong TPM trụ cột đầu tiên tại nhà máy.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365