SQC và SPC là gì? Công cụ quản lý để kiểm soát chất lượng

SQC và SPC là gì?

SQC và SPC là những phương pháp quản lý kiểm soát chất lượng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Các công cụ và thủ tục SPC có thể giúp bạn kiểm soát trạng thái của quy trình, phát hiện các vấn đề trong hệ thống nội bộ và tìm giải pháp cho các vấn đề sản xuất. Kiểm soát quá trình bằng thống kê SPC thường sẽ được sử dụng thay thế cho kiểm soát chất lượng bằng thống kê (SQC – statistical quality control).

Định nghĩa SQC và SPC

SQC là gì?

SQC (Statistical quality control) là phương pháp sử dụng các công cụ và kỹ thuật thống kê để kiểm soát chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

SPC là gì?

Kiểm soát quá trình bằng thống kê (SPC- Statistical process control) được định nghĩa là việc sử dụng các kỹ thuật thống kê để kiểm soát một quá trình hoặc phương pháp sản xuất.

Phân biệt SQC và SPC

Theo ASQ, SQC sử dụng các công cụ thống kê để kiểm soát, phân tích, theo dõi chất lượng đầu ra của sản phẩm. Trong khi đó, với các công cụ tương tự, SPC được sử dụng để kiểm soát đầu vào của quá trình.

Nói một cách khác, SPC bao gồm các hoạt động theo dõi, giám sát quá trình để ngăn ngừa lỗi (khuyết tật) xảy ra. Mục đích của SQC là nhằm đảm bảo mỗi một đầu ra, hoặc sản phẩm đều đáp ứng được nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng. Do đó, các hoạt động kiểm tra bổ sung thông thường sẽ được tiến hành sau quá trình sản xuất.

Sau đây, bài viết sẽ xem xét kỹ hơn về phương pháp SPC.

Công dụng của SPC

Các phương pháp kiểm soát quá trình thống kê (SPC) đã được công nhận rộng rãi là phương pháp tiếp cận hiệu quả để kiểm soát và chẩn đoán quá trình. Kiểm soát quá trình thống kê cung cấp việc sử dụng các nguyên tắc và kỹ thuật thống kê ở mọi giai đoạn của sản xuất.

Kiểm soát quá trình thống kê (SPC) nhằm mục đích kiểm soát các đặc tính chất lượng trên các phương pháp, máy móc, sản phẩm, thiết bị cho cả công ty và người vận hành. Một số kỹ thuật đơn giản như “bảy công cụ kiểm soát chất lượng (QC) cơ bản” cung cấp một cách rất có giá trị và hiệu quả về chi phí để đạt được những mục tiêu này.

Tuy nhiên, để làm cho chúng thành công như các công cụ giải quyết vấn đề và hiệu quả về chi phí, cần phải có cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo cao nhất. Kiểm soát quá trình bằng thống kê (SPC) là một trong những công cụ quan trọng trong kiểm soát chất lượng (QC). Để tồn tại trong một thị trường cạnh tranh, nâng cao chất lượng và năng suất của sản phẩm hoặc quá trình là điều bắt buộc đối với bất kỳ công ty nào.

7 Công cụ kiểm soát chất lượng trong SQC và SPC

CÁC CÔNG CỤ ÁP DỤNG

Mẫu thu thập dữ liệu

(Data Collection Form)

Ghi chép dữ liệu, tạo một hình ảnh đầy đủ về các sự kiện, dữ liệu.

CÁC CÔNG CỤ ĐỐI VỚI CÁC DỮ LIỆU MÔ TẢ

Biểu đồ tương hợp

(Affinity Diagram)

– Sắp xếp một tập hợp lớn những ý tưởng, những quan điểm thành những nhóm có chủ đề riêng.

– Phân tích, đánh giá thực trạng của một tổ chức (Benchmarking)

– So sánh một quá trình, một khía cạnh hay vị thế cạnh tranh và xác định khả năng cải tiến chất lượng.

– Vận dụng trí tuệ tập thể ( Brainstorming)

– Xúc tiến khai thác mọi tiềm năng trí tuệ của toàn thể các thành viên để giải quyết các vấn đề và tạo ra khả năng cải tiến chất lượng.

Sơ đồ nhân quả

(Cause and Effect Diagram)

Phân tích, tìm các nguyên nhân gây ra NC, trục trặc, tổn thất. Xác định mức độ của các nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu.

Lưu đồ

(Flowchart)

Mô tả tiến trình, thứ tự các công việc, các quá trình cần tuân thủ. Từ đó tạo khả năng thiết kế lại các quá trình.

Biểu đồ kiểm soát

(Control chart)

– Chuẩn đoán: lượng giá tính ổn định của quá trình.

– Kiểm soát: xác định khi nào cần điều chỉnh quá trình, khi nào cần duy trì quá trình.

– Quyết định: cách thức cải tiến một quá trình.

Biểu đồ tần suất

(Histogram)

Phản ánh sự biến đổi của các giá trị đo và phân tích tình trạng của biển đồ. Từ đó, quyết định cần tập trung vào khâu nào để giải quyết vấn đề.

Biểu đồ phân tán

(Scatter Diagram)

Phân tích, phát hiện quan hệ giữa các đặc tính để tăng cường khả năng kiểm soát quá trình cũng như kiểm tra và phát hiện các vấn đề của quá trình.

Biểu đồ Pareto

(Pareto Diagram)

Sơ đồ cột theo thứ tự độ lớn giảm dần của các nguyên nhân gây ra NC. Từ đó, xét ưu tiên những hành động khắc phục và phòng ngừa.

Lời kết UCI

Nhiều kỹ thuật SPC đã được các tổ chức trên toàn cầu áp dụng trong những năm gần đây. Đặc biệt là một phần của các sáng kiến ​​cải tiến chất lượng như Six Sigma. Việc sử dụng rộng rãi các thủ tục biểu đồ kiểm soát đã được hỗ trợ rất nhiều bởi các gói phần mềm thống kê và hệ thống thu thập dữ liệu phức tạp.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365