Quy trình nhận chứng chỉ quốc tế ĐH Lincoln

Dấu phân cách

Viện UCI là đơn vị tiên phong và độc quyền liên kết với trường Đại học Lincoln đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế cho các khóa học về quản lý chất lượng từ cơ bản đến nâng cao theo lộ trình Yellow Belt – Green Belt – Black Belt và Kaizen, Lean to Six Sigma. Chứng chỉ có giá trị toàn cầu và có tra code trên hệ thống website trường Đại học Lincoln.

Các bước nhận chứng chỉ quốc tế

Bước 1: Liên hệ tư vấn & đăng ký các khóa học QAQC, HSE Green BeltQAQC, HSE Black Belt, Kaizen Lean Six Sigma của Viện UCI.

Bước 2: Đăng ký form thông tin của Trường Đại học Lincoln.

Form thông tin của Trường Đại học Lincoln
Form thông tin của Trường Đại học Lincoln

Bước 3: Học viên sẽ nhận email của Trường Đại học Lincoln xác nhận đã đăng ký thông tin thành công.

Email Đại học Lincoln xác nhận học viên tham dự khóa học
Email Đại học Lincoln xác nhận học viên tham dự khóa học

 

Kết quả tra code mã số học viên (Application ID) trên hệ thống cơ sở dữ liệu học viên Đại học Lincoln.
Kết quả tra mã số học viên (Application ID) trên hệ thống cơ sở dữ liệu học viên Đại học Lincoln.

Bước 4: Tham dự đầy đủ tất cả các buổi học.

Bước 5: Hoàn thành kỳ thi cuối khóa gồm một bài thi tiếng Việt và một bài thi trắc nghiệm tiếng Anh (Green Belt) đạt 70% và bài luận thuyết trình (Black Belt).

Bước 6: Dự lễ bế giảng nhận chứng chỉ gồm 1 chứng chỉ của Viện UCI cấp có giá trị toàn quốc và 1 chứng chỉ của Trường Đại học Lincoln cấp có giá trị toàn cầu. Đặc biệt có tra mã code trên hệ thống website cơ sở dữ liệu của Trường Đại học Lincoln.

Chứng chỉ QC Green Belt Đại học Lincoln.
Chứng chỉ QAQC Green Belt Đại học Lincoln.

 

Kết quả tra code trên hệ thống website Đại học Lincoln (nhập mã code chứng chỉ)
Kết quả tra code chứng chỉ trên hệ thống website Đại học Lincoln

Chương trình ưu đãi khi đăng ký khóa học Green Belt và Black Belt

– Đăng ký khóa học QAQC, HSE Green Belt sẽ được tặng khóa học Yellow Belt (nhận bộ chứng chỉ của Viện UCI cấp). Bảo hành khóa học 5 năm.

– Đăng ký khóa học QAQC, HSE Black Belt sẽ được tặng hai khóa học Yellow Belt và Green Belt (nhận chứng chỉ Viện UCI cấp và chứng chỉ Đại học Lincoln). Bảo hành khoá học 10 năm.

– Tham gia 1 chuyến trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp Việt Nam hoặc nước ngoài (có phí).

– Trở thành cộng tác viên của Viện UCI tham gia các dự án tư vấn doanh nghiệp. Nhận hỗ trợ trọn đời thông tin về quản lý chất lượng.