Quản lý chất lượng môi trường – an toàn & sức khoẻ – năng lượng HSE là gì?

Quản lý chất lượng môi trường

Có thể liên tưởng “Quản lý chất lượng môi trường” bằng một vài danh từ: biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, ô nhiễm, tài nguyên và chất thải…Điều này bao gồm tất cả các hoạt động quản lý môi trường của doanh nghiệp.

Môi trường khác với Sức khỏe & An toàn như thế nào?

Để phân biệt chủ đề này, tôi sẽ gọi nó là “quản lý chất lượng môi trường”.

Hầu hết các sự cố môi trường công nghiệp, như Sức khỏe & An toàn, đều liên quan đến các hành vi không an toàn (do con người gây ra). Một ví dụ khác, biến đổi khí hậu, là một tác động môi trường công nghiệp kéo dài – bất chấp sự phủ nhận và phản đối từ cộng đồng toàn cầu. Những điều này khiến mọi người trở thành chủ thể bị phê phán.

Trong khi chống lại các mối nguy về Sức khỏe & An toàn, quản lý môi trường đề cập đến các khía cạnh. Trong khi các mối nguy hiểm là đơn hướng (sự an toàn của chúng tôi không có rủi ro đối với máy móc hạng nặng), các khía cạnh là mối quan hệ hai chiều; chúng là sự tương tác lẫn nhau giữa một công ty và môi trường xung quanh nó.

Ví dụ: khách sạn được xây dựng trên bãi biển có rạn san hô gần đó nên có thể giúp thu hút khách (tác động tích cực đến kinh doanh). Vì nguồn nước ngọt hạn chế, thiết bị được lắp đặt để làm cho nước biển có thể uống được; nước thải được bơm ra biển gần rạn. Do nước thải quá mặn nên làm chết rạn (tác động tiêu cực đến môi trường). Hoạt động kinh doanh của khách sạn giảm sút (tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh).

Nhìn chung, giống như Sức khỏe & An toàn, môi trường tập trung vào việc phòng ngừa và tránh các trách nhiệm pháp lý, đạo đức, xã hội và kinh tế có lợi cho doanh nghiệp.

Quản lý chất lượng Môi trường là gì?

Thứ nhất, các doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro môi trường của họ. Nhưng họ đang quản lý những gì? Một cách tiếp cận trực quan là suy nghĩ về các lĩnh vực: atmo, hydro, địa lý và sinh học. Tương ứng, những thứ này đại diện cho: không khí, nước, đất và đá, và tất cả đời sống động thực vật. Một số ví dụ về các tác động đối với những hoạt động này bao gồm phá rừng, đánh bắt cá quá mức và axit hóa nước từ các mỏ.

Nếu thuật ngữ Quản lý chất lượng môi trường gây nhầm lẫn nhiều hơn làm rõ, thì đây là một vài danh từ: biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, ô nhiễm, tài nguyên và chất thải. Điều này bao gồm tất cả các hoạt động quản lý môi trường của doanh nghiệp.

Ngoài ra còn có nhân quyển. Chúng bao gồm tất cả các hoạt động của con người như cộng đồng, bến cảng và các hoạt động kinh doanh khác, như du lịch. Ô nhiễm không khí, tràn chất độc và mùi công nghiệp là một số tác động.

Cuối cùng, chúng tôi có câu hỏi về tổ chức, cách tổ chức tương tác với từng yếu tố và cách nó tương tác với công ty (chẳng hạn như hỏa hoạn, hạn hán và lũ lụt).

Quản lý môi trường theo định hướng kinh doanh

Quản lý chất lượng môi trường theo định hướng kinh doanh là giảm thiểu tác động hai chiều và xác định các cơ hội. Các tác động có xu hướng bao gồm chi phí đối với công ty, trong khi các cơ hội có thể làm cho nó khác biệt so với đối thủ, có thể mang lại lợi thế cạnh tranh của một số loại.

Trong khi tính bền vững trong kinh doanh rộng hơn nhiều so với chủ đề môi trường, nếu không quản lý môi trường một cách có trách nhiệm, thì tính bền vững của doanh nghiệp sẽ rất ít cơ hội.

Nhiệm vụ Trọng tâm của Quản lý chất lượng Môi trường

Quan điểm về sứ mệnh cốt lõi của quản lý chất lượng là gì?

Đảm bảo các hoạt động môi trường được quản lý, ngăn chặn các tác động và các nguồn lực được sử dụng một cách có trách nhiệm.

Hoạt động quản lý chất lượng môi trường

Hoạt động môi trường là bất cứ nơi nào một công ty tiếp xúc với các lĩnh vực nói trên. Các doanh nghiệp phải đánh giá cách thức các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của họ tương tác với môi trường và sau đó làm việc để loại bỏ, ngăn chặn hoặc bù đắp các tác động. “Bù đắp” là tạo ra tác động tốt ở những nơi khác.

Nhưng quản lý môi trường cũng là đánh giá các tác động gây ra cho hoạt động kinh doanh.

Các nhà quản lý HSE đánh giá và cung cấp thông tin liên quan cho doanh nghiệp, nhưng chính doanh nghiệp mới quyết định hành động nào (nếu có) cần thực hiện

Ngăn chặn tác động

Mục tiêu của quản lý môi trường là ngăn chặn các tác động bằng cách kiểm soát rủi ro. Nhưng không phải tất cả các tác động môi trường đều có thể tránh được. Ví dụ, việc sử dụng nước sạch hoặc điện là hoàn toàn không thể tránh khỏi mặc dù các tác động môi trường rõ ràng (đập, mỏ, biến đổi khí hậu, v.v.). Một lần nữa, các dự án bù đắp có mục tiêu có thể là một giải pháp thay thế có trách nhiệm.

Đối với một sự cố có thể ngăn ngừa được, chẳng hạn như sự cố tràn hóa chất, chi phí cho công ty có thể bao gồm: mất vật liệu đã mua; chi phí làm sạch môi trường; tiền phạt; sản xuất chậm trễ hoặc khách hàng phàn nàn (tùy thuộc vào điểm đến của hóa chất); và có thể tổn hại cho công nhân và bên thứ ba.

Thực tế cho thấy nên phòng ngừa — phòng ngừa tác động môi trường,nếu  không tuân thủ sẽ gây tổn hại danh tiếng và chi phí cho công ty.

Tài nguyên được sử dụng có trách nhiệm

Các nguồn tài nguyên bao gồm nước uống, điện và các nguyên liệu thô tạo nên mọi thứ xung quanh chúng ta — liên kết tất cả các ngành từ đánh bắt cá, lâm nghiệp, nông nghiệp hoặc khai thác mỏ (môi trường).

Việc sử dụng tài nguyên của xã hội khiến chúng ta phụ thuộc vào môi trường. Sử dụng tài nguyên luôn có ảnh hưởng đến môi trường — một cách nói dễ nghe là “tác động”. Sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả không chỉ làm giảm dấu vết mà còn giảm số lượng mua và đặc biệt là chi phí xử lý chất thải. Một công ty tạo ra càng ít chất thải thì chi phí xử lý càng thấp.

Tài nguyên khiến công ty tốn kém tiền bạc. Có thể là điện hoặc nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất của họ, mọi lãng phí tránh được hoặc việc sử dụng bù đắp đều chuyển thành tiết kiệm chi phí của công ty.

Tóm tắt từ Viện UCI

Mặc dù có sự khác biệt giữa quản lý chất lượng sức khỏe, an toàn và môi trường, nhưng mục tiêu cốt lõi của chúng là giống nhau: ngăn ngừa tác động và giảm chi phí cho công ty.

Để đạt được điều này, các tác động môi trường trong kinh doanh phải được xác định và kiểm soát. Thực hiện điều này một cách hiệu quả đòi hỏi tổ chức phải hiểu cách hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình tương tác với các lĩnh vực môi trường khác nhau.

Điều quan trọng đối với tính liên tục của hoạt động kinh doanh là phải hiểu môi trường tác động đến hoạt động kinh doanh như thế nào. Việc kiểm soát các tác động môi trường và hành động theo cơ hội hỗ trợ tính liên tục của hoạt động kinh doanh, có thể giúp tổ chức khác biệt với các đối thủ cạnh tranh và có các lợi ích pháp lý, đạo đức, xã hội hoặc kinh tế khác.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365