Nước không phải là tài nguyên vô tận

Nước giữ một vai trò đặc biệt trong sự sống và phát triển của con người. Chính vì vậy, việc bảo vệ tài nguyên nước đang trở thành vấn đề lớn của cộng đồng. Trong đó mỗi người dân cần ý thức được: tiết kiệm và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước. Điều này, không chỉ đơn giản là tiết kiệm tiền, tiết kiệm tài nguyên mà chính là bảo vệ sự sống cho chính mình.

infographics: Nước sẽ cạn kiệt

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365