Lịch Khai Giảng Tháng 05 & 06/2024

Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học 22/5

22/05, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (cũng được gọi là Ngày Đa dạng sinh học thế giới) là một ngày do Liên Hợp Quốc lập ra, để nâng cao nhận thức của mọi người về các vấn đề đa dạng sinh học. Thông qua nỗ lực kêu gọi của Liên Hợp Quốc, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học ngày càng trở nên phổ biến, các giải pháp đầy sáng tạo nhằm ứng phó với những khủng hoảng đa dạng sinh học luôn được nêu bật trong những buổi thảo luận quốc tế hướng đến phát triển bền vững.

Để thúc đẩy kêu gọi mọi người cùng hành động, chủ đề được đặt ra cho năm 2024 là “Be part of the Plan” (Tạm dịch: Trở thành một phần của kế hoạch)

Lịch khai giảng

Khóa Học Tại Viện UCI