KHÓA HỌC UCI

Viện UCI đào tạo các hệ thống quản lý chất lượng từ cơ bản các tiêu chuẩn ISO, đánh giá viên nội bộ, đánh giá viên trưởng, khóa học QAQC Yellow Belt, HSE Yellow Belt, FSMS Yellow Belt đến nâng cao như Green Belt và Black Belt.