Khoá Học Đánh Giá Viên Trưởng
ISO 14001:2015 & 45001:2018

Khoá học HSE Green Belt
Khoá học HSE Black Belt
Khoá học Đào tạo nghề quản lý chất lượng
Khoá học Đánh giá viên trưởng ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Khóa học Đánh giá viên trưởng Lead Auditor ISO 14001 & 45001 tại Viện UCI được thiết lập nhằm giúp nhiều doanh nghiệp đạt được thành công thông qua quản lý đảm bảo môi trường, an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động. Do đó, vị trí Đánh giá viên trưởng ISO 14001 & 45001 đóng vai trò chủ chốt, đặc biệt trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, sản xuất, công trường,…

Bạn Được Gì Sau Khóa Học

Kiến thức vững vàng về các nguyên tắc, các kỹ năng và kỹ thuật đánh giá Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015 & An toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp ISO 45001:2018.

Khóa học đánh giá viên trưởng giúp nhận biết và giải quyết các khó khăn trong việc đánh giá, nhìn nhận một hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh.

Luôn luôn duy trì hoạt động cải tiến hệ thống, nâng cao năng suất và phát triển bền vững.

Nội Dung Khóa Học Đánh Giá Viên Trưởng ISO 14001 & 45001

ISO 9001

|| Hệ thống tích hợp ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Các loại hình đánh giá quy định trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018.

Vai trò và ý nghĩa của Đánh giá viên trưởng trong hệ thống.

Những yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật và đạo đức của một đánh giá viên trưởng.

Nguyên tắc đánh giá và phân loại các cuộc đánh giá theo quy định quốc tế.

module 2

|| Hướng dẫn chuẩn bị đánh giá cho Đánh giá viên trưởng ISO 14001 & 45001

Chuẩn bị checklist đánh giá.

Báo cáo và theo dõi việc đánh giá.

|| Thực hành đánh giá nhóm

Khóa học đánh giá viên trưởng yêu cầu phải hành động thông qua việc lập nhóm với sự hỗ trợ của giảng viên.

Bổ nhiệm trưởng nhóm.

Thảo luận trong nhóm.

Kết quả của việc thảo luận nhóm.

Nhóm trưởng mỗi nhóm trình bày (thành viên trong nhóm sẽ hỗ trợ nếu cần thiết).

Trợ giảng phụ trách sẽ tổng kết toàn bộ quá trình.

Đánh giá viên nội bộ

|| Báo cáo đánh giá

Phân loại kết quả đánh giá: sự không phù hợp, yêu cầu cải tiến và khuyến nghị.

Lập báo cáo đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo dõi và đánh giá hành động khắc phục.

Trình bày theo nhóm phương pháp tiếp cận quá trình đánh giá. Phản hồi từ các nhóm còn lại. Giảng viên tóm tắt kết luận chung cho mỗi nhóm.

7 công cụ kiểm soát chất lượng

|| Đánh giá viên trưởng thực hành đánh giá doanh nghiệp theo ISO 14001 & 45001

Khảo sát, phân tích quy trình chất lượng tại doanh nghiệp.

Khoá học Lead Auditor Quốc Tế hướng dẫn thực hiện tại doanh nghiệp đa quốc gia tại Việt Nam.

Báo cáo, thuyết trình cuối khóa.

Lịch Khai Giảng Và Học Phí Khóa Học Đánh Giá Viên Trưởng ISO 14001 & 45001

Lịch khai giảng Đánh giá viên trưởng ISO 14001 & 45001

Lịch học Ngày khai giảng Số buổi học Học phí
Online CN (8h30-16h) N/A 4 ngày chủ nhật 4.500.000 vnđ

(học viên cũ giảm còn 4.250.000 vnđ)

** Đặc biệt:

  • Ưu đãi học phí nhóm giảm thêm 5% nhóm gồm 5 học viên, giảm 10% nhóm gồm 10 học viên.
  • Dịch vụ bảo hành khóa học 12 tháng (học bù, học lại không tính phí).
    Ghi chú: Chương trình đã được chuyển ngữ Tiếng Việt từ chương trình độc quyền quốc tế và cấm sao chép bất hợp pháp, nếu phát hiện sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Chứng Chỉ Khóa Học

chứng chỉ khoá học Đánh giá viên trưởng ISO 14001 & ISO 45001

Đánh giá viên trưởng ISO 14001:2015 & 45001:2018.

*Chứng chỉ do Viện UCI cấp, có giá trị toàn quốc và hiệu lực công chứng chứng thực.

Đối Tượng Tham Gia Khóa Học Đánh Giá Viên Trưởng ISO 14001 & 45001

đối tượng khoá học

Học viên đã tham gia khoá Đánh giá viên nội bộ hoặc khoá Yellow Belt

đối tượng khoá học

Nhân viên đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm đánh giá nội bộ

đối tượng khoá học

Ít nhất 2 lần đã tham gia đánh giá nội bộ trong công ty hoặc bên ngoài

Ban Giảng Huấn Và Phương Pháp Huấn Luyện

Đội ngũ giáo viên hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và hiện là các chuyện gia đào tạo và tư vấn cho các tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng quốc tế. Mỗi phần học sẽ có giáo viên đúng chuyên môn phụ trách

Chương Trình Đào Tạo Doanh Nghiệp Các Hệ Thống Tiêu Chuẩn ISO, Kaizen & 5S Lean, 6 Sigma

Khoá Đánh giá viên trưởng ISO 14001 & 45001

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ
“Viện UCI – Nâng tầm quản trị chất lượng!”