Khóa Học Đánh Giá Viên Nội Bộ ISO 14001:2015

Khoá học HSE Green Belt
Khoá học HSE Black Belt
Khoá học Đào tạo nghề quản lý chất lượng
Khoá học Đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2015

Môi trường là một trong ba trụ cột chính nhưng đồng thời cũng trở thành thách thức lớn trong mục tiêu phát triển bền vững của các doanh nghiệp, khoá học Chuyên viên đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 (Internal Auditor) sẽ trang bị đầy đủ kiến thức giúp bạn xây dựng, đánh giá hệ thống quản lý môi trường hiệu quả.

Bạn Được Gì Sau Khóa Học Đánh Giá Viên Nội Bộ ISO 14001:2015

Mục tiêu khoá học

Thực hiện đánh giá Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Nâng cao nhận thức và trình độ quản lý về môi trường. Trở thành chuyên gia đánh giá ISO môi trường.

Khả năng soạn thảo tài liệu, đánh giá hệ thống theo tiêu chí audit iso của bên thứ ba.

Khả năng nhận biết và giải quyết các khó khăn trong việc đánh giá, audit ISO 14001.

Phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo và thái độ cần thiết để tiến hành đánh giá thuận lợi.

Nội Dung Khóa Học Đánh Giá Viên Nội Bộ ISO 14001:2015

|| Tổng quan ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015

Tìm hiểu về ISO 9001:2015 và các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng (nền tảng của các hệ thống quản lý chất lượng).

Tổng quan về môi trường và các vấn đề về môi trường tại các doanh nghiệp ở khu vực và thế giới.

Tìm hiểu về ISO 14001:2015 hệ thống quản lý môi trường, cơ sở pháp lý của hệ thống quản lý môi trường và các tiêu chí đánh giá.

Vai trò, ý nghĩa và những yêu cầu đối với Chuyên viên đánh giá nội bộ – Internal Auditor trong Hệ thống quản lý chất lượng.

Nguyên tắc đánh giá và phân loại các cuộc đánh giá theo quy định quốc tế.

|| Lập chương trình và tiến hành đánh giá nội bộ ISO 14001

Phân tích những điều khoản của ISO 14001:2015.

Đào tạo hướng dẫn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo ISO 19011.

Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Xây dựng nội dung và Checklist đánh giá cho từng bộ phận.

Kỹ thuật Kiểm tra văn bản, phỏng vấn trực tiếp và quan sát hiện trường. Ghi chú quá trình và kết quả đánh giá sơ bộ.

|| Hướng dẫn Đánh giá viên lập báo cáo theo ISO 14001:2015

Hướng dẫn thiết lập chính sách và các mục tiêu chất lượng hệ thống ISO 14001:2015 và các chỉ tiêu môi trường.

Quá trình xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống ISO 14001:2015.

Lập báo cáo đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phân loại kết quả đánh giá: sự không phù hợp, yêu cầu cải tiến và khuyến nghị.

Theo dõi và đánh giá hành động khắc phục.

Trình bày theo nhóm phương pháp tiếp cận quá trình đánh giá, phản hồi từ các nhóm còn lại. Giảng viên tóm tắt kết luận chung cho mỗi nhóm.

Lịch Khai Giảng và Học Phí Khóa Học Đánh Giá Viên Nội Bộ ISO 14001:2015

Đánh giá viên nội bộ ISO 14001

Lịch học Ngày khai giảng Số buổi học Học phí
Offline Chủ Nhật 14/07/2024 8 buổi (4 Ngày) 2.550.000 vnđ
Online 2-4-6 (19h-21h) 22/07/2024 8 buổi tối

(Học phí trọn gói, chứng chỉ, hoá đơn VAT không chịu thuế)

** Đặc biệt:

  • Ưu đãi học phí nhóm giảm 5% nhóm gồm 5 học viên, giảm 10% nhóm gồm 10 học viên.
  • Dịch vụ bảo hành khóa học 12 tháng (học bù, học lại miễn phí).

Ghi chú: Chương trình đã được chuyển ngữ Tiếng Việt từ chương trình độc quyền quốc tế và cấm sao chép bất hợp pháp, nếu phát hiện sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Chứng Chỉ Khóa Học Đánh Giá Viên Nội Bộ ISO 14001:2015

Bộ chứng chỉ khoá Đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2015

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015.

Đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2015.

*Chứng chỉ do Viện UCI cấp, có giá trị toàn quốc và hiệu lực công chứng chứng thực. Giấy chứng nhận ISO chỉ cập nhật khi tổ chức ISO công bố phiên bản mới.

Đối Tượng Tham Gia Khóa Học Đánh Giá Viên Nội Bộ ISO 14001:2015

đối tượng khoá học

Những ai mong muốn bảo vệ bản thân, môi trường và cộng đồng.

đối tượng khoá học

Sinh viên ngành môi trường, hóa chất, công nghệ sinh học,…

đối tượng khoá học

Nhân viên, Quản lý công tác tại các nhà máy sản xuất, bệnh viện,…

Ban Giảng Huấn Và Phương Pháp Huấn Luyện

Đội ngũ giáo viên hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và hiện là các chuyên gia đào tạo và tư vấn cho các tổ chức đánh giá chứng nhận ISO quản lý chất lượng quốc tế. Mỗi phần học sẽ có giáo viên đúng chuyên môn phụ trách.

Đào tạo đánh giá nội bộ iso 14001:2015
Free download ISO 19011:2018 PDF
Free download ISO 14001:2015 PDF

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ
“Viện UCI – Nâng tầm quản trị chất lượng!”