Khoá Học Đánh Giá Viên Nội Bộ
ISO 14001:2015 & 45001:2018

Khoá học HSE Green Belt
Khoá học HSE Black Belt
Khoá học Đào tạo nghề quản lý chất lượng
Khoá học Đánh giá viên nội bộ ISO 14001 & ISO 45001

Khóa học Đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 (Internal Auditor) quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe, giúp ngăn chặn các rủi ro, tai nạn không mong muốn cũng như giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường.

Bạn Được Gì Sau Khóa Học Đánh Giá Viên Nội Bộ ISO 14001 & 45001

Mục tiêu khoá học

Thực hiện đánh giá Hệ thống chất lượng ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Nâng cao nhận thức và trình độ quản lý về môi trường, an toàn lao động và sức khỏe.

Khả năng soạn thảo tài liệu, đánh giá hệ thống theo tiêu chí audit ISO của bên thứ ba.

Khả năng nhận biết và giải quyết các khó khăn trong việc đánh giá, audit ISO 14001 & 45001.

Phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, kỹ năng lãnh đạo và thái độ cần thiết để tiến hành đánh giá thuận lợi.

Nội Dung Khóa Học Đánh Giá Viên Nội Bộ ISO 14001 & 45001

|| Tổng quan tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Tìm hiểu về ISO 9001:2015 và các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng (nền tảng của các hệ thống quản lý chất lượng).

Tổng quan về môi trường, an toàn và sức khỏe, các vấn đề liên quan tại các doanh nghiệp ở khu vực và thế giới.

Tìm hiểu về ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018, cơ sở pháp lý của hệ thống quản lý môi trường, an toàn và sức khỏe và tiêu chí đánh giá.

Phân tích những điều khoản của ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018.

Vai trò, ý nghĩa và những yêu cầu đối với Chuyên viên đánh giá nội bộ – Internal Auditor trong Hệ thống quản lý chất lượng.

Nguyên tắc đánh giá và phân loại các cuộc đánh giá theo quy định quốc tế.

|| Hướng dẫn lập chương trình Đánh giá viên nội bộ ISO 14001 & 45001

Đào tạo đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng – Tiêu chuẩn Hướng dẫn đánh giá nội bộ ISO 19011.

Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018.

Xây dựng nội dung và Checklist đánh giá cho từng bộ phận.

Kỹ thuật Kiểm tra văn bản, phỏng vấn trực tiếp và quan sát hiện trường của chuyên gia đánh giá ISO. Ghi chú quá trình và kết quả đánh giá sơ bộ.

|| Xây dựng báo cáo và theo dõi hành động khắc phục

Hướng dẫn thiết lập chính sách và các mục tiêu hệ thống ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 và các chỉ tiêu môi trường, an toàn lao động & sức khỏe nghề nghiệp.

Quá trình xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018.

Lập báo cáo đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phân loại kết quả đánh giá: sự không phù hợp, yêu cầu cải tiến và khuyến nghị.

Theo dõi và đánh giá hành động khắc phục.

Trình bày theo nhóm phương pháp tiếp cận quá trình đánh giá, phản hồi từ các nhóm còn lại. Giảng viên tóm tắt kết luận chung cho mỗi nhóm.

Lịch Khai Giảng Và Học Phí Khóa Học

Lịch học Ngày khai giảng Số buổi học Học phí
Online 2-4-6 (19h-21h) 10/06/2024 8 buổi tối 2.550.000 vnđ
Offline Chủ Nhật 14/07/2024 8 buổi (4 Ngày)

(Học phí trọn gói, chứng chỉ, hoá đơn VAT không chịu thuế)

** Đặc biệt:

  • Ưu đãi học phí nhóm giảm 5% nhóm gồm 5 học viên, giảm 10% nhóm gồm 10 học viên.
  • Dịch vụ bảo hành khóa học 12 tháng (học bù, học lại miễn phí).

Ghi chú: Chương trình đánh giá nội bộ ISO 14001 & 45001 đã được chuyển ngữ Tiếng Việt từ chương trình độc quyền quốc tế và cấm sao chép bất hợp pháp, nếu phát hiện sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Chứng Chỉ Khóa Học Đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2015 & 45001:2018

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018.

Đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018.

*Chứng chỉ do Viện UCI cấp, có giá trị toàn quốc và hiệu lực công chứng chứng thực. Giấy chứng nhận ISO chỉ cần cập nhật khi tổ chức ISO công bố phiên bản mới.

Đối Tượng Tham Gia Khóa Học Đánh giá viên nội bộ ISO 14001 & 45001

đối tượng khoá học

Những ai mong muốn nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường – an toàn lao động

đối tượng khoá học

Sinh viên trong ngành môi trường, bảo hộ lao động, hóa chất, sinh học,…

đối tượng khoá học

– Đối tượng công tác tại nhà máy sản xuất, bệnh viện,…

Ban Giảng Huấn Và Phương Pháp Huấn Luyện

Đội ngũ giáo viên hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và hiện là các chuyên gia đào tạo và tư vấn cho các tổ chức đánh giá chứng nhận ISO quản lý chất lượng quốc tế. Mỗi phần học sẽ có giáo viên đúng chuyên môn phụ trách.

Đào tạo đánh giá nội bộ iso 14001 & 45001
Free download ISO 19011:2018 PDF
Free download ISO 14001:2015 PDF
Free download ISO 45001:2018 PDF

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ
“Viện UCI – Nâng tầm quản trị chất lượng!”