Khái niệm hệ thống chất lượng

Để cạnh tranh trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp phải đạt và duy trì được chất lượng với hiệu quả kinh tế cao, đem lại lòng tin trong nội bộ cũng như cho khách hàng và những người cộng tác với doanh nghiệp về hệ thống quản lý chất lượng của mình.

Muốn vậy doanh nghiệp không thể áp dụng những biện pháp riêng lẻ. Trước hết phải có chiến lược, mục tiêu đúng. Từ đó, phải có một chính sách hợp lý, một cơ cấu tổ chức và nguồn lực phù hợp để xây dựng một hệ thống quản lý có hiệu quả và hiệu lực. Hệ thống này phải giúp cho doanh nghiệp liên tục cải tiến chất lượng, thỏa mãn khách hàng và những người thường xuyên cộng tác với doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý chất lượng là gì?

Hệ thống chất lượng (Quality System) bao gồm: cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, thủ tục, quá trình và nguồn lực cần thiết để thực hiện quản trị chất lượng. Hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo rằng khách hàng sẽ nhận được những gì mà hai bên đã thỏa thuận.

Quá trình là gì?

Quá trình là tập hợp các nguồn lực và hoạt động có liên quan với nhau để biến đổi đầu vào thành đầu ra ( kết quả của quá trình). Đầu vào và đầu ra có thể hữu hình hay không hữu hình, ví dụ như nhân lực, dịch vụ, thiết bị, vật liệu, hàng hóa, phương pháp, môi trường.

Sơ đồ quá trình hệ thống quản lý chất lượng

Mọi quá trình đều có khách hàng, người cung cấp. Trong mối quan hệ giữa người cung cấp, doanh nghiệp và khách hàng hình thành một chuỗi quan hệ, với các dòng thông tin phản hồi:

Hệ thống quản lý chất lượng

Xác định hiệu quả của một hệ thống chất lượng như thế nào?

Để xem tính hiệu lực và hiệu quả của một hệ thống chất lượng, người ta thường đạt ra các câu hỏi sau đối với mỗi quá trình thuộc về hệ thống đó:

– Các quá trình đã được xác định và có các thủ tục dạng văn bản để điều hành, quản lý các quá trình đó?

– Các quá trình có được triển khai đầy đủ và được thực hiện như đã nêu trong văn bản?

– Các quá trình này có đem lại kết quả như mong đợi?

Tổng kết của UCI về Hệ thống quản lý chất lượng

Ngoài cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, thủ tục, quá trình và nguồn lực thì để thiết lập hệ thống quản lý chất lượng còn cần nhiều yếu tố thiết yếu hơn. Hiểu và nắm rõ ngọn ngành cách thức xây dựng hệ thống này, cần một quá trình đầu tư, tích lỹ kinh nghiệm và kiến thức đủ sâu, đủ rộng. Khóa học Chuyên gia đánh giá và kiểm soát chất lượng sẽ mang đến một lượng kiến thức về ISO – tiêu chuẩn về hệ thống chất lượng giúp con đường chinh phục hệ thống chất lượng của bạn sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365