[Free Download] ISO 19011:2018 PDF – Bản Tiếng Việt

ISO 19011:2018 PDF

ISO 19011 là một tiêu chuẩn Hướng dẫn Đánh giá Hệ thống Quản lý, do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế phát triển và ban hành được sử dụng và công nhận trên toàn thế giới. Bạn có thể Download file PDF ISO 19011:2018 để tham khảo thêm chi tiết tiêu chuẩn.

Tải tiêu chuẩn ISO 19011:2018 – Free Download PDF

Tải tiêu chuẩn ISO 19011:2018 PDF

Cập nhật các tiêu chuẩn ISO mới nhất tại đây

ISO 19011 là gì?

ISO 19011 là một tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Tiêu chuẩn được biết đến với tên gọi “Hướng dẫn đánh giá hệ thống chất lượng và môi trường”.

Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý ISO 19011:2018 được xem là bước quan trọng nhất sau khi đã xây dựng quy trình ISO và vận hành. Giai đoạn đánh giá giúp rà soát toàn bộ hệ thống, tìm ra điểm không phù hợp (nếu có) và đề ra hướng khắc phục góp phần vào việc vận hành hệ thống ISO không lỗi, không lãng phí và hiệu quả.

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý, bao gồm:

  • các nguyên tắc đánh giá
  • quản lý chương trình đánh giá
  • tiến hành các cuộc đánh giá hệ thống quản lý
  • hướng dẫn về đánh giá năng lực của các cá nhân tham gia vào quá trình đánh giá.

Các hoạt động này được phụ trách bởi (các) cá nhân quản lý chương trình đánh giá, chuyên gia đánh giá và đoàn đánh giá.

Lịch sử hình thành của tiêu chuẩn ISO 19011

  • 2002: Phiên bản đầu tiên của ISO 19011
  • 2011: Phiên bản thứ hai
  • 2018: Phiên bản mới nhất. Tải file PDF của tiêu chuẩn ISO 19011:2018

Khoá học tại Viện UCI

Khoá học ISO 9001:2015

Khoá học

Chuyên gia QAQC

Khoá học Đánh giá ISO 9001:2015

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365