[Free Download] ISO 15378:2017 PDF – Bản Tiếng Việt

ISO 15378:2017 PDF

ISO 15378 là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý vật liệu bao gói sơ cấp các sản phẩm y tế, do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế phát triển và ban hành được sử dụng và công nhận trên toàn thế giới. Bạn có thể Download file PDF ISO 15378:2017 để tham khảo thêm chi tiết tiêu chuẩn.

Tải tiêu chuẩn ISO 15378:2017 – Free Download PDF

Tải tiêu chuẩn ISO 15378:2017 PDF

Cập nhật các tiêu chuẩn ISO mới nhất tại đây

Đánh giá post

Khoá học tại Viện UCI

Khoá học ISO 9001:2015

Khoá học

Chuyên gia QAQC

Khoá học Đánh giá ISO 9001:2015

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365