Hệ thống quản lý tích hợp IMS: Tối ưu hiệu suất doanh nghiệp

Hệ thống quản lý tích hợp IMS

Tích hợp các hệ thống quản lý của doanh nghiệp sẽ mang lại nhiều lợi ích, không chỉ giảm chi phí chứng nhận cho nhiều hệ thống, giảm thời gian đánh giá có nhiều hệ thống quản lý riêng biệt, giảm sự chồng chéo và trùng lặp hệ thống tài liệu, các quá trình sắp xếp khoa học hơn, và chính sách và mục tiêu sẽ nhất quán hơn trên nhiều hệ thống.

1. Hệ thống quản lý tích hợp là gì?

Hệ thống quản lý tích hợp (IMS – Integrated Management System) tích hợp tất cả các hệ thống và quy trình của một tổ chức thành một khung hoàn chỉnh, cho phép một tổ chức hoạt động như một đơn vị duy nhất với các mục tiêu thống nhất. Việc kết hợp này cho phép một doanh nghiệp hợp lý hóa việc quản lý, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả bằng cách giải quyết tất cả các yếu tố của hệ thống quản lý nói chung. Một nhóm chất lượng có liên quan đến QMS, thường là người quản lý EHS xử lý cả các vấn đề về Môi trường và Sức khỏe và An toàn hoặc Người quản lý SHEQ xử lý An toàn, Sức khỏe, Môi trường và Chất lượng, v.v.

2. Lợi ích của Hệ thống quản lý tích hợp IMS là gì?

Hiệu suất

Các quy trình được sắp xếp hợp lý và cải tiến liên tục có thể giúp thúc đẩy doanh nghiệp:

  • Có chất lượng dịch vụ, sản phẩm tốt hơn;
  • Cải thiện an toàn, sức khỏe;
  • Tăng năng suất.

Tốc độ và hiệu quả chi phí

Quản lý tích hợp chia sẻ các nhiệm vụ và quy trình sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cần thiết để thực hiện và duy trì hệ thống của doanh nghiệp. Chỉ cần một đánh giá viên và một quản lý giám sát, bạn có thể tiết kiệm cả thời gian, tiền bạc. Đồng thời, các quản lý và nhân viên cấp cao có thể ưu tiên các nhiệm vụ thiết yếu khác.

Tính nhất quán

Tích hợp hệ thống của bạn loại bỏ sự phức tạp. Với các hệ thống được sắp xếp và các quy trình được chia sẻ, bạn có thể làm cho các thủ tục của mình hợp lý và chặt chẽ hơn. Nó sẽ làm cho các mục tiêu kinh doanh chung trở nên nổi bật và giúp doanh nghiệp của bạn rõ ràng hơn, các mục tiêu được xác định rõ hơn để thành công.

3. Hệ thống quản lý tích hợp có thể bao gồm

QMS – Hệ thống quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) là một tập hợp các chính sách, quy trình và thủ tục cần thiết để lập kế hoạch và thực hiện (sản xuất, phát triển, dịch vụ) trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của một tổ chức (tức là các lĩnh vực có thể tác động đến khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng). ISO 9001: 2015 là một ví dụ về Hệ thống quản lý chất lượng.

EMS – Hệ thống quản lý môi trường

Hệ thống quản lý môi trường (EMS) xác định và liên tục cải thiện vị trí và hiệu suất môi trường của một tổ chức.

OHS – Hệ thống quản lý an toàn

OHS xác định và liên tục cải thiện vị trí và hiệu suất Sức khỏe và An toàn của tổ chức. Nó tuân theo một nguyên tắc và được quản lý như bất kỳ khía cạnh nào khác của một doanh nghiệp, chẳng hạn như với các chức năng tiếp thị hoặc kỹ thuật.

EnMS – Hệ thống quản lý năng lượng

EnMS xác định và liên tục cải thiện việc sử dụng và tác động năng lượng của một tổ chức.

FSMS – Hệ thống quản lý tích hợp an toàn thực phẩm

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm xác định rằng các tập đoàn trong ngành thực phẩm tuân theo các quy trình và hướng dẫn nhất định để đảm bảo sản phẩm của họ an toàn cho khách hàng.

  • Chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000
  • ISO 22000
  • SQF

ISMS – Hệ thống quản lý bảo mật thông tin

Hệ thống xác định cách doanh nghiệp tổ chức và quản lý bảo mật thông tin của mình.

  • Hệ thống quản lý bảo mật Internet ISO 27000

Tích hợp các tiêu chuẩn ISO trong mỗi hệ thống giúp bạn giải quyết nhiều mục tiêu cùng 1 lúc. Hệ thống này giúp bạn liên hết các quy trình, chính sách với các tiêu chuẩn có liên quan. Tuy nhiên, có thể khó đáp ứng nhu cầu của các hệ thống quản lý khác nhau hoạt động trong một doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn tích hợp đã tạo ra một cách để tích hợp nhiều hệ thống có liên quan vào bất kỳ tổ chức nào, bất kể thị trường của họ. Tích hợp một số hệ thống quản lý vào một hệ thống thống nhất.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365