Sơ đồ dòng chảy Flowchart là gì? Quy định các ký hiệu và cách vẽ lưu đồ

Flowchart (Process diagram) hay còn được biết đến như sơ đồ dòng chảy, lưu đồ, sơ đồ quy trình. Sơ đồ dòng chảy trong 7 công cụ quản lý chất lượng là biểu diễn sơ đồ minh họa chuỗi các hoạt động được thực hiện để có kết quả mong muốn.

Flowchart là gì?

Sơ đồ dòng chảy (Flowchart) là một biểu diễn dạng sơ đồ minh họa trình tự các hoạt động được thực hiện để có được kết quả mong muốn và nó còn được gọi là sơ đồ dòng chảy quy trình.

Theo Wikipedia, đây là một loại biểu đồ đại diện cho một thuật toán, quy trình làm việc hoặc trình tự hoạt động. Lưu đồ hiển thị các bước dưới dạng các hộp khác nhau và thứ tự của chúng bằng cách kết nối các hộp bằng mũi tên.

Sơ đồ dòng chảy quy trình được sử dụng trong phân tích, thiết kế, lập tài liệu, hoặc quản lý quy trình làm việc hoặc chương trình trong các lĩnh vực khác nhau.

Tiến sĩ Edwards Deming đã từng nói: “Vẽ sơ đồ cho bất cứ điều gì bạn làm, cho đến khi bạn làm, bạn không biết mình đang làm gì, bạn chỉ có một công việc”

Sử dụng sơ đồ dòng chảy quy trình để làm gì?

  • Lập kế hoạch cho một dự án mới.
  • Lập hồ sơ quy trình.
  • Quản lý quy trình làm việc.
  • Cũng được sử dụng cho mục đích kiểm toán.

Các mốc quan trọng tạo ra Flowchart

– 1960: viện biểu tượng quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) thiết lập các tiêu chuẩn cho Flowcharts và các biểu tượng của chúng vào những năm 1960.

– 1970: tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã thông qua các ký hiệu ANSI.

– 1985: tiêu chuẩn hiện tại đã được sửa đổi vào năm 1985.

Làm thế nào để tạo một lưu đồ?

Những điều cần lưu ý khi tạo Flowchart

– Quy trình cần bắt đầu từ trên xuống, từ trái sang phải.

– Kích thước đồ thị cần giống nhau và biểu tượng bắt đầu chỉ xuất hiện một lần, nhưng biểu tượng kết thúc có thể sự nhiều lần.

– Chỉ có một đường dẫn mũi tên cho cùng một sơ đồ.

– Đường dẫn nên tránh bị cắt, nếu cần thì nên dùng dấu gạch chéo trên biểu đồ.

Các biểu tượng được sử dụng cho sơ đồ dòng chảy

a. Hình bầu dục

– Biểu tượng này được sử dụng cho hoạt động bắt đầu và kết thúc hoặc bắt đầu hoặc kết thúc chương trình.

– Trong biểu tượng này thường sử dụng từ “ bắt đầu” hoặc “ kết thúc” hoặc các cụm từ khác được sử dụng như “ gửi yêu cầu” hoặc “ nhận sản phẩm”.

b. Đường dòng chảy/ đường mũi tên

– Đường dòng chảy hoặc đường mũi tên hiển thị thứ tự hoạt động.

– Đường mũi tên được sử dụng để biểu thị dòng đến từ một biểu tượng và kết thúc tại một biểu tượng khác.

c. Hình thoi

– Hình thoi được sử dụng cho mục đích ra quyết định.

– Đối với hoạt động có/ không hoặc đúng/ sai, chúng tôi sử dụng một hình thoi.

d. Hình chữ nhật

– Chúng tôi sử dụng hình chữ nhật để thay đổi giá trị, hình dạng hoặc vị trí dữ liệu.

– Để biết các ký hiệu khác nhau, cách sử dụng và ví dụ tham khảo hình dưới đây.

Các ký hiệu sử dụng trong Sơ đồ dòng chảy - Flowchart
Các ký hiệu sử dụng trong Sơ đồ dòng chảy – Flowchart

e. Hình bình hành

– Hình bình hành được sử dụng cho dữ liệu đầu vào và đầu ra.

– Nó cũng được sử dụng để nhập dữ liệu hoặc hiển thị kết quả.

f. Biểu đồ tài liệu đơn lẻ

– Nó được sử dụng để hiển thị một tài liệu (đính kèm) trong bất kỳ quá trình nào.

g. Biểu đồ nhiều tài liệu

– Nó được sử dụng để hiển thị nhiều tài liệu trong bất kỳ quá trình nào.

h. Hoạt động trì hoãn

– Hình dạng của hoạt động trì hoãn biểu thị khoảng thời gian chờ đợi mà không có hoạt động nào được thực hiện.

Các ký hiệu sử dụng trong Sơ đồ dòng chảy - Flowchart

Các ký hiệu sử dụng trong Sơ đồ dòng chảy – Flowchart
 

Để biết cách sử dụng các ký hiệu khác nhau và ví dụ tham khảo hình dưới đây.

Ví dụ về Flowchart

Các loại lưu đồ khác nhau

– Macro.

– Mini.

– Lưu đồ ma trận.

Ví dụ về các sơ đồ khác nhau được đề cập trong các hình dưới đây

a. Macro và mini flowchart

Sơ đồ dòng chảy Macro & Mini Flowchart
Sơ đồ dòng chảy Macro & Mini Flowchart

b. Ma trận (Matrix flowchart)

Sơ đồ dòng chảy ma trận Matrix Flow-chart
Sơ đồ dòng chảy ma trận Matrix Flow-chart

Những lợi ích khi sử dụng sơ đồ dòng chảy

– Cải thiện hiểu biết về quy trình

– Cung cấp công cụ để đào tạo

– Xác định các khu vực vấn đề và cơ hội cải tiến

– Xác định và phân tích quy trình một cách dễ dàng

Tham gia ngay khoá học Kiểm soát và Đảm bảo chất lượng QA/QC để có thể tiếp cận thêm nhiều công cụ xử lý số liệu và quy trình.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365