DOANH NGHIỆP

Viện UCI đứng đầu trong lĩnh vực đào tạo quản lý chất lượng tại doanh nghiệp như các hệ thống ISO, Lean, 6sigma, Kaizen, 5S,… Đội ngũ giáo viên là các chuyên gia đầu ngành quản lý chất lượng trên 20 năm kinh nghiệm. Nhận chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học có giá trị toàn quốc và cả chứng chỉ quốc tế Đại học Lincoln.

Đào tạo doanh nghiệp

Hoạt Động Đào Tạo

Album Đào Tạo

Danh sách đào tạo inhouse

Tư vấn doanh nghiệp

Hoạt Động Tư Vấn

Album Tư Vấn

Danh sách hoạt động tư vấn