Đào tạo khóa học Kaizen 5S – Công ty Jupiter Food

Sau 2 ngày hoàn thành khóa học và 4 ngày ứng dụng kaizen 5s tại phòng đóng bao bì sản phẩm các anh chị Jupiter Food đã nhận được chứng chỉ Kaizen 5s tháng 11 năm 2017

Xin chúc mừng Công ty Jupiter Food đã hoàn thành xuất sắc khóa học Kaizen 5S tháng 11 năm 2017!!!

Khoá học khác Công ty Jupiter Food từng tham gia:

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365