Đào tạo Kaizen Way to Lean 6 Sigma in Healthcare – Bệnh viện Sản Nhi Long An

Kaizen Way to Lean 6 Sigma in Healthcare – Cải tiến liên tục Tinh gọn 6 Sigma trong chăm sóc sức khỏe là một khái niệm hoàn toàn mới đối với ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Tháng 2 năm 2023, Tiến sĩ Nguyễn Hiệp – Chuyên gia Quản lý chất lượng của Viện UCI đã thực hiện khóa đào tạo “Kaizen Lean in Healthcare” tại Bệnh viện sản nhi Long An.

Kaizen way to Lean 6 Sigma in Healthcare là gì?

Kaizen Way to Lean 6 Sigma in Healthcare – Cải tiến liên tục Tinh gọn 6 Sigma trong chăm sóc sức khỏe là một khái niệm hoàn toàn mới đối với ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Với tầm quan trọng của việc cải tiến hệ thống quản lý bệnh viện nói chung và bệnh viện Sản Nhi Long An là đơn vị tiên phong dấn thân vào công cuộc cải tiến tiên tiến và hiện đại nhằm đưa vị thế của Bệnh viện mang tầm vóc khu vực Đông Nam Á.

Tầm quan trọng của Kaizen Lean in Healthcare

Những năm gần đây, chi phí cho các dịch vụ y tế tăng ngày càng cao. Hơn nữa, sự tăng cao của phí nguyên vật liệu, nhu cầu khám chữa bệnh và lịch làm việc ngày một dày đặc, v.v… đã gây ra nhiều khó khăn cho ngành y tế hiện nay. Các nguyên tắc Kaizen Lean in Healthcare – Cải tiến tinh gọn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ là giải pháp tối ưu cho các vấn đề mà nhiều bệnh viện đang phải đối mặt.

Giảm lãng phí là một trong những mục tiêu hàng đầu của việc thực hiện Kaizen Lean. Có thể hiểu, lãng phí là bất cứ điều gì không sinh ra giá trị cho tổ chức hoặc cho bệnh nhân. Bằng cách giảm các loại lãng phí đang có trong tổ chức, Kaizen giúp các bệnh viện trở nên tinh gọn và mang đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao với chi phí tương đối thấp, dù cho giá thành nguyên vật liệu tăng cao.

Buổi đào tạo giới thiệu Kaizen Lean Healthcare tại Bệnh viện sản nhi Long An
Buổi đào tạo giới thiệu Kaizen Lean Healthcare tại Bệnh viện sản nhi Long An
Buổi thảo luận nhóm về soạn thảo quy trình Kaizen Lean Healthcare tại bệnh viện
Buổi thảo luận nhóm về soạn thảo quy trình Kaizen Lean Healthcare tại bệnh viện
Thuyết trình về các yếu tố lãng phí cần sàng lọc trong bệnh viện dựa trên các nguyên tắc Kaizen Lean Healthcare
Thuyết trình về các yếu tố lãng phí cần sàng lọc trong bệnh viện dựa trên các nguyên tắc Kaizen Lean Healthcare
Mục tiêu, kế hoạch đào tạo tại bệnh viện cùng với những Feedback của các nhân viên gửi đến Viện UCI sau khi tham gia khóa đào tạo
Mục tiêu, kế hoạch đào tạo tại bệnh viện cùng với những Feedback của các nhân viên gửi đến Viện UCI sau khi tham gia khóa đào tạo

Các hình ảnh quá trình đào tạo tại BV Sản Nhi Long An

Tư vấn Kaizen to Lean 6 Sigma in Healthcare – BV Sản Nhi Long An

Tư vấn Kaizen Way to Lean 6 Sigma in Healthcare – Bệnh viện Sản Nhi Long An

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365