Chương trình tiên quyết (Prerequisite Program- PRP)

Chương trình tiên quyết PRP là gì?

Các chương trình tiên quyết là các chương trình thực thi được đưa ra để giải quyết vai trò của môi trường sản xuất trong việc sản xuất các thực phẩm an toàn.

1. Chương trình tiên quyết là gì?

Các chương trình tiên quyết là các chương trình thực thi được đưa ra để giải quyết vai trò của môi trường sản xuất trong việc sản xuất các thực phẩm an toàn.

2. Có các yêu cầu tiên quyết nào?

Yêu cầu tiên quyết – ISO 22000

Iso 22000 yêu cầu rằng các tổ chức cần thiết lập chương trình PRP để kiểm soát khả năng gây ô nhiễm thông qua môi trường làm việc.

ISO 22000 xác định các khu vực và chương trình phải được xem xét trong quá trình phát triển PRP. Ví dụ, các chương trình kiểm soát dịch hại, vệ sinh cá nhân và bố trí mặt bằng. Tuy nhiên, tiêu chuẩn để lại trách nhiệm phát triển chi tiết của chương trình cho tổ chức; nó không đưa ra các yêu cầu cụ thể cho chương trình kiểm soát dịch hại, nó yêu cầu bạn thực hiện để xác định những gì phù hợp với tổ chức của bạn.

Để cung cấp cho các công ty hướng dẫn bổ sung khi họ xây dựng các chương trình tiên quyết, ISO đã xuất bản một thông số kỹ thuật, ISO / TS 22002-1 “Các chương trình tiên quyết về an toàn thực phẩm – Phần 1: sản xuất thực phẩm”. Tài liệu này tương đương với PAS 220 (Pas là tiêu chuẩn của BSI – Viện tiêu chuẩn anh), đã bị rút và thay thế bằng Tài liệu ISO. ISO / TS 22002-1 được dự định sẽ được sử dụng với tiêu chuẩn ISO 22000 và đưa ra các yêu cầu chi tiết hơn cho các nhà sản xuất thực phẩm phải tuân theo khi phát triển và triển khai PRP. Không giống như ISO 22000, áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm, ISO 22002 chỉ áp dụng cho các Nhà sản xuất thực phẩm.

Yêu cầu tiên quyết – FSSC 22000

Nếu tổ chức của bạn sắp được chứng nhận vào FSSC 22000, bạn phải giải quyết tất cả các yêu cầu của ISO / TS 22002-1 (trước đây là PAS 220).

Yêu cầu tiên quyết – SQF

Phiên bản 8 của SQF giải quyết các tiêu chuẩn GMP trong các module khác nhau của tiêu chuẩn. Các module khác nhau áp dụng cho các phân khúc khác nhau của ngành công nghiệp thực phẩm. Ví dụ, module 11 chứa các yêu cầu đối với các chương trình tiên quyết cho các nhà sản xuất hoặc nhà chế biến thực phẩm.

Yêu cầu chương trình tiên quyết của ISO 22002-1 và PAS 220

Các chương trình tiên quyết trong ISO 22002-1 (Trước đây là PAS 220) bao gồm các yêu cầu đối với:

 • Thi công và bố trí công trình
 • Bố trí mặt bằng và không gian làm việc
 • Tiện ích – không khí, nước, năng lượng
 • Xử lý chất thải
 • Thiết bị phù hợp, làm sạch và bảo trì
 • Quản lý vật liệu mua
 • Các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm chéo
 • Làm sạch và vệ sinh
 • Kiểm soát sâu bệnh
 • Vệ sinh nhân sự và cơ sở vật chất của nhân viên
 • Làm lại
 • Thủ tục thu hồi sản phẩm
 • Nhập kho
 • Thông tin sản phẩm
 • Bảo vệ thực phẩm, cảnh giác sinh học và khủng bố sinh học

Chương trình tiên quyết là điều kiện và hoạt động cơ bản cần thiết trong tổ chức và trong toàn bộ chuối thực phẩm để duy trì an toàn thực phẩm. Các PRP phụ thuộc vào phân đoạn của chuỗi thực phẩm mà tổ chức hoạt động và loại hình của tổ chức.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365