KHÓA HỌC GREEN BELT

Khóa học Green Belt là cấp bậc nâng cao của khóa học Yellow Belt cơ bản. Nội dung chương trình được cập nhật từ chương trình quốc tế và được hướng dẫn bởi giáo viên trình độ tiến sĩ về lĩnh vực quản lý chất lượng trên 20 năm kinh nghiệm. Đặc biệt sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ nhận được 2 chứng chỉ gồm 1 chứng chỉ của Viện UCI cấp có giá trị toàn quốc và 1 chứng chỉ của trường Đại học Lincoln cấp có giá trị toàn cầu (có tra code của hệ thống website Đại học Lincoln).

Khóa học QAQC Green Belt
Kiểm Soát Chất Lượng Cấp Trung

Khóa học HSE Green Belt
Môi Trường, An Toàn Lao Động & Sức Khỏe Nghề Nghiệp Cấp Trung