Album Đào tạo Quản Lý Cấp Trung – Messer Việt Nam

Đào tạo Quản lý cấp trung - Messer Việt Nam

Khoá đào tạo Inhouse Quản lý cấp trung tại Messer Việt Nam – Viện UCI

Ngày 19, 20/10/2023, Viện UCI một lần nữa được hân hành đồng hành trong quá trình phát triển của Công ty TNHH Khí Công nghiệp Messer Việt Nam – Bình Dương với khoá đào tạo Quản lý Cấp trung cho các anh chị quản lý trong doanh nghiệp.

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365