Album Đào tạo Kaizen Lean Six Sigma – Công ty TNHH Spartronics Việt Nam

Chúc mừng các kỹ sư đã hoàn thành xuất sắc khoá đào tạo Kaizen Lean 6 Sigma

25 kỹ sư đầu tiên (Công ty TNHH Spartronics Việt Nam) vào năm 2021 đã trở thành nhà thực hành Kaizen Lean Six Sigma Green Belt trong tương lai tới, là những nhà quản lý chất lượng cao mang tính đẳng cấp quốc tế. Sau đây cùng nhìn lại những hình ảnh khoá đào tạo và tư vấn cũng như thành quả sau buổi đào tạo nhé!

Hoạt động Đào tạo và Tư vấn Kaizen Lean 6 Sigma

Kết thúc Khoá Đào tạo và Tư vấn

Kết quả sau khoá Đào tạo và Tư vấn

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
HOTLINE 0919.036.365