Khóa Học 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng
7 QC Tools

Khoá học QC Green Belt
khoá học QC Black Belt
Khoá học Đào tạo nghề quản lý chất lượng
Khoá học 7 công cụ quản lý chất lượng

Khóa học 7 công cụ công cụ quản lý chất lượng (7 statistical tools) được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên cách thức kiểm soát chất lượng dựa vào 7 công cụ thống kê một cách logic. Đồng thời giúp học viên sử dụng 7 QC Tools mới để phát huy sáng kiến trong doanh nghiệp và phát triển tư duy cá nhân.

Bạn Được Gì Sau Khóa Học

7 công cụ

Học viên có khả năng khảo sát, tư duy và hoạch định chiến lược xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện cho doanh nghiệp.

Khả năng vận dụng thành thạo 7 công cụ thống kê để xử lý dữ liệu, xác định nguyên nhân gốc rễ mối nguy kịp thời.

Kiến thức vững vàng về 7 công cụ kiểm soát chất lượng: Check sheets, Chart, Biểu đồ nhân quả, Pareto, Histogram, Scatter Diagram và Control Chart.

Luôn luôn duy trì hoạt động cải tiến hệ thống, nâng cao năng suất và phát triển bền vững.

Nội Dung Khóa Học

Module 1: 7 công cụ- check sheet

|| 7 Công cụ – 1: Phiếu kiểm soát (check sheets)

Tổng quan về Check sheets.

Xác định các trường hợp áp dụng.

Hướng dẫn tạo Check sheets và những điểm cần lưu ý.

Module 2: 7 công cụ- chart

|| 7 Công cụ – 2: Biểu đồ (Charts)

Tổng quan về Biểu đồ: mối tương quan giữa các số liệu hoặc các đại lượng.

Xác định các trường hợp áp dụng.

Hướng dẫn tạo Biểu đồ trên Excel & Statgraphics và những điểm cần lưu ý.

Module 3: 7 công cụ- fishbone diagram

|| 7 Công cụ – 3: Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram)

Tác dụng của Biều đồ nhân quả.

Xác định các trường hợp áp dụng & phân tích dựa trên 6M.

Hướng dẫn lập Biểu đồ nhân quả trên Excel & Statgraphics và những điểm cần lưu ý.

Module 4: 7 công cụ- Pareto

|| 7 Công cụ – 4: Biểu đồ Pareto (Pareto Analysis)

Tổng quan về nguyên tắc Pareto và ví dụ thực tế.

Phân tích sâu nguyên tắc 80/20 & xác định các trường hợp cần áp dụng.

Hướng dẫn lập và đọc hiểu biểu đồ Pareto trên Excel & Statgraphics và những điểm cần lưu ý.

Module 5: 7 công cụ- Histogram

|| 7 Công cụ – 5: Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)

Tổng quan về Histogram.

Xác định các trường hợp cần áp dụng.

Hướng dẫn lập biểu đồ Histogram trên Excel & Statgraphics và những điểm cần lưu ý.

Module 6: 7 công cụ- Scatter diagram

|| 7 Công cụ – 6: Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)

Tổng quan về Biểu đồ phân tán: mối quan hệ giữa 2 nhân tố.

Xác định các trường hợp cần áp dụng.

Hướng dẫn lập biểu đồ trên Excel & Statgraphics và những điểm cần lưu ý.

Module 7: 7 công cụ- control chart

|| 7 Công cụ – 7: Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)

Tổng quan về Biểu đồ Kiểm soát

Xác định các trường hợp cần áp dụng.

Hướng dẫn lập biểu đồ trên Excel & Statgraphics và những điểm cần lưu ý.

Lịch Khai Giảng Và Học Phí Khóa Học

*Khoá học 7 công cụ đã được tích hợp vào chương trình Yellow Belt.

Lịch khai giảng khoá QAQC

Lịch học Ngày khai giảng Số buổi học Học phí
Online 2-4-6 (19h-21h) 03/01/2024 14 buổi tối 2.950.000đ

2.655.000đ

Online Cấp Tốc

T2 – T6 (8h30-16h)

16/01/2024 14 buổi (7 Ngày)

*Mừng đại lễ, ưu đãi 10% các khoá học Yellow Belt đến hết ngày 03/01/2024.

** Đặc biệt:

Dịch vụ bảo hành khóa học 12 tháng (học bù, học lại miễn phí).

Ghi chú: Chương trình đã được chuyển ngữ Tiếng Việt từ chương trình độc quyền quốc tế và cấm sao chép bất hợp pháp, nếu phát hiện sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Chứng Chỉ Khóa Học

Chuyên gia đánh giá và kiểm soát chất lượng QA – QC (có dán ảnh).

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Tích hợp hệ thống quản lý môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 & HACCP.

Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015.

*Chứng chỉ do Viện UCI cấp, có giá trị toàn quốc và hiệu lực công chứng chứng thực.

Đối Tượng Tham Gia Khóa Học

đối tượng khoá học

Sinh viên Đại học, Cao đẳng, trung cấp các ngành

đối tượng khoá học

Phù hợp nhân viên các lĩnh vực

đối tượng khoá học

Giám đốc, Quản lý vận hành, sản xuất

Ban Giảng Huấn Và Phương Pháp Huấn Luyện

Đội ngũ giáo viên hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và hiện là các chuyện gia đào tạo và tư vấn cho các tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng quốc tế. Mỗi phần học sẽ có giáo viên đúng chuyên môn phụ trách

Khoá học QAQC

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC MIỄN PHÍ
“Viện UCI – Nâng tầm quản trị chất lượng!”